hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn
nieuws-detail

Resultaten

Het uiteindelijke resultaat van het optimaliseren van de kwaliteit van zorg, verwijslijnen en samenwerking in de regio zal een aanzienlijke kwaliteitsverbetering geven in de zorg voor deze patiënten. Hierbij is het belangrijk dat de zorg wordt ingegeven door het hele palet van de regio. 

Om dit in kaart te brengen zijn volgende doelen opgesteld:

Duidelijke verwijspatronen 
Door het inventariseren welke expertise er in de regio aanwezig is kunnen de criteria voor verwijzen en de verwijslijnen worden geoptimaliseerd. Bovendien kan hierdoor voorkomen worden dat patiënten onnodig verwezen worden naar buiten de regio en veer moeten reizen. 

MDO Bekkenbodemproblematiek 
Door het inrichten van een MDO voor bekkenbodemproblematiek bundelen we de kennis en krachten met elkaar in de regio. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat men elkaar leert kennen en vertrouwen om zo een vruchtbare samenwerking te kunnen opstarten en casuïstiek met elkaar te bespreken.

Patiëntenvoorlichting/- informatie 
Binnen het netwerk creëren we uniforme patiënten informatie zodat patiënten overal dezelfde informatie en voorlichtingen kunnen krijgen.

Wetenschappelijk onderzoek 
Het is van belang om te inventariseren welk wetenschappelijke onderzoeken betreffende bekkenbodemproblematiek er lopen in de regio. Hierdoor wordt de stand van wetenschap voor dit domein in kaart gebracht waardoor ook duidelijkheid verschaft wordt naar mogelijk vervolg onderzoek. 

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!