Onze inzet

De BeterKeten stimuleert, faciliteert en ondersteunt kansrijke samenwerkingsprojecten die betrekking hebben op patiëntenzorg en/of wetenschappeljik onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken (medische) professionals uit de ziekenhuizen. Het projectbureau van de BeterKeten levert daarbij een toegevoegde waarde, door het aanbieden van onafhankelijke, deskundige en resultaatgerichte ondersteuning.

Zie hier het overzicht van afgeronde en/of lopende projecten. Heeft u ook een waardevol idee waardoor nóg meer kwaliteit van zorg gerealiseerd kan worden in samenwerking met anderen? Neem dan contact op met de BeterKeten.

Lees ook de Special met tal van mooie iniatieven die leiden tot betere zorg in regio Rijnmond.  


© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept