Prostaatcentrum Zuidwest Nederland


Samen voor kwaliteit

Status: Afgerond
Website: www.prostaatcentrumzwn.nl

Doelstelling

Het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland is opgericht in oktober 2010. Dit was vóór de oprichting van de BeterKeten. Dit centrum is daarmee voorloper op de BeterKeten en een inpirerend voorbeeld van wat de BeterKeten beoogt: het verhogen van de kwaliteit van zorg door middel van het bundelen van expertise. De oprichting van het Prostaatcentrum is te danken aan de grote inzet, ambitie en bereidwilligheid van de betrokken medisch specialisten, waaronder urologen, radiotherapeuten en internist-oncologen.

Doel van het Prostaatcentrum is om kwalitatief hoogstaande en multidisciplinaire zorg te leveren waarbij de patient centraal staat met een team van experts om hem heen. Het centrum innoveert door te investeren in ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en therapie. Het Prostaatcentrum start zelf onderzoek op en voert het uit. Hierdoor is het als expertisecentrum op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van prostaatkanker. Daarnaast worden trials aangeboden, waarbij patiënten gedurende het behandeltraject worden geregistreerd. Hierdoor kan de zorg voor patiënten met prostaatkanker worden verbeterd, niet alleen voor de huidige, maar ook de toekomstige generatie.

Documenten en Nieuws

Nieuws van het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland leest u hier.

Het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland is opgegaan in het Anser prostaatnetwerk
Zilveren Kruis benoemt Koploperziekenhuis voor prostaatkankeroperaties.

Resultaten

Het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland:
- levert kwalitatief hoogwaardige en multidisciplinaire zorg aan patiënten;
- draagt bij aan de optimalisatie van prostaatkankerzorg;
- ontwikkelt een nieuwe norm voor de wijze waarop prostaatkankerzorg geleverd dient te worden;
- groeit door naar hét behandel- en expertisecentrum voor prostaatkankerzorg in Zuidwest Nederland.

Aanpak

Het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland is op projectmatige wijze tot stand gekomen. Hierbij is de inzet van betrokken medisch specialisten zeer groot geweest. Ondersteuning bij de realisaties van de ambities is geleverd door professionals uit beide ziekenhuizen en in een later stadium heeft het projectbureau van de BeterKeten hier een beperkte rol in gespeeld.  

Betrokkenen

Projectbureau BeterKeten: Rianne Ruit
© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept