HuidKompas (huidkankerzorg)


Huid Kankerzorg Op Maat voor Patiƫnt en Specialist

Status: Open
Website: www.huidkompas.nl

Doelstelling

Dermatologen, chirurgen en een patholoog vanuit het Albert Schweitzer Ziekenhuis, het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis hebben op 27 maart jl. naar elkaar uitgesproken een meerwaarde  te zien in een regionale samenwerking omtrent de huidkankerzorg en daarmee de zorg voor patiënten met (verdenking) op huidkanker binnen de regio Groot-Rijnmond en daarbuiten te optimaliseren. Onder de netwerknaam HuidKompas dat staat voor Huid Kankerzorg Op Maat voor Patiënt en Specialist zijn zij voornemens de regionale samenwerking te concretiseren.


Gezamenlijk is de volgende ambitie opgesteld:
Door innovatieve en wetenschappelijke samenwerking tussen medici betrokken bij huidkankerzorg én optimaal gebruik te maken van elkaars expertise wordt aan patiënten binnen de regio Groot-Rijnmond excellente kwaliteit van huidkankerzorg geboden op juiste locatie. Deze samenwerking is daarmee een voorbeeld op het gebied van huidkankerzorg voor Nederland. 

Documenten en NieuwsResultaten

Regionaal MDO 
De melanoomcentra in regio Zuid-West Nederland hebben de minimale kwaliteitseisen aan hun multidisciplinaire overleg (MDO) gesteld. Het regionaal MDO waarborgt de deelname van specialismen voor het bespreken van casuistiek. 

Zorgpaden 
Binnen de samenwerking vindt gezamenlijke ontwikkeling van zorgpaden plaats. Actuele versies van de zorgpaden zijn te vinden op www.huidkompas.nl  

Verwijzing
Een van de uitgangspunten van het HuidKOMPAS huidkankernetwerk is om inzichtelijk te maken welke zorg waar mogelijk is. Derhalve kunt u op deze website informatie vinden over waar bij u in de buurt de gewenste zorg mogelijk is. Dit kunt u vinden in de zorgzoeker op www.huidkompas.nl

Aanpak

Het project wordt in samenwerking met de zorgprofessionals uitgevoerd. Gekozen is voor een resultaatgerichte aanpak, waarbij de op te  stellen zorgpaden en beschikbare behandelingen per locatie leidend zijn. De professionals ontvangen ondersteuning  vanuit de BeterKeten en Concord. In verband met de reikwijdte van het project worden tevens nauwe contacten onderhouden met het Embraze netwerk voor oncologische zorg. 

De regionale samenwerking huidkankerzorg  wil verbetering behalen op het gebied van:

 •    stroomlijnen zorgpaden
 •    logistiek rondom verwijzingen binnen de hele keten van huidkankerzorg (juiste zorg op de juiste plek)
 •    besluitvorming voor inzetten adjuvante therapie (stadium III)
 •    begeleiding/ ondersteuning van patiënten tijdens de behandeling (zorg op maat)
 •    onderwijs en kennisdeling over de (snelle) ontwikkeling op melanoomgebied multidisciplinair
 •    (regionaal) inzetten van wetenschappelijk onderzoek/ research voor genereren evidence diagnostiek, behandeling en follow-up
 •    datamanagement voor het verbeteren van de zorg op uitkomsten regionaal en landelijk

Betrokkenen

Onderstaande specialisten zijn betrokken bij het regionale netwerk HuidKompas

 • Dhr. R. Waalboer-Spuij, Erasmus MC (voorzitter)
 • Dhr. D. Grünhagen, Erasmus MC
 • Mw. A. van der Veldt, Erasmus MC
 • Mw. M. Wakkee, Erasmus MC
 • Mw. W. Koeyers, Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Mw. F. Beverdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Mw. M. Verseveld, Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Dhr. H. Strijdhorst, Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Dhr. K. Munte, Maasstad ziekenhuis
 • Dhr. T van Meurs, Maasstad ziekenhuis
 • Mw. A. Pieters, Maasstad ziekenhuis
 • Dhr. P. Plaisier, Albert Schweitzer ziekenhuis
 • Mw. S. Reeder, Albert Scheitzer ziekenhuis
 • MW. A. Ooms, Pathan


Naast bovenstaande specialisten is uitbreiding in samenwerking met verschillende organisaties en specialisten gerealiseerd. Voor een actueel overzicht zie www.huidkompas.nl 
© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept