Promotietraject SPIN-P


Vroeg onderscheid tussen ontsteking of zenuwverval bij primair progressieve MS

Status: lopend

Doelstelling

Achtergrond:  Multiple sclerose (MS) is een ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel, die zich meestal uit door aanvallen van neurologische uitval die ook weer herstellen. Ongeveer 10-15% van alle mensen met MS heeft echter een primair progressieve beloopsvorm waarin de neurologische uitval geleidelijk steeds erger wordt, zonder dat er herstel optreedt. In tegenstelling tot de aanvalsgewijze variant van MS, reageert deze vorm nauwelijks op ontstekingsremmende medicatie. Het is daarom onbekend in hoeverre het eigen afweersysteem verantwoordelijk is voor dit ziektebeloop.

Het doel van de SPIN-P studie (Studie naar Predictieve factoren voor Inflammatie en Neurodegeneratie bij Primair progressieve MS) is onder andere om verschillende factoren te vinden waarmee vroeg in het beloop vastgesteld kan worden  of er sprake is van overmatige activiteit van het eigen afweer systeem. Daarmee hopen we snel te kunnen vaststellen welke mensen met PPMS toch baat kunnen hebben van behandeling met ontstekingsremmende medicijnen.

Door veel informatie van mensen met PPMS te verzamelen, en hen gedetailleerdte vervolgen in de tijd, leren we meer over het ziektebeloop, waardoor we mensen die deze diagnose krijgen beter kunnen informeren en begeleiden. 

Documenten en Nieuws

https://nationaalmsfonds.nl/onderzoek/spin-p-studie/

https://nationaalmsfonds.nl/leven-met-ms/ervaringsverhalen-leven-met-ms/interview-veel-onbekend-over-primair-progressieve-ms/

Resultaten

De eerste inclusie in deze studie was op 12-06-2020 in het ErasmusMC. Binnenkort start de studie ook in de andere Beter Keten centra. Er zijn veel patiënten die interesse tonen in deelname aan de studie. Zodra er resultaten bekend zijn, zullen deze worden vermeld.

Aanpak

Mensen met (een hoge verdenking op) PPMS uit het ErasmusMC, Albert Schweitzer ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Van Weel Bethesda ziekenhuis, Beatrix ziekenhuis, IJsselland ziekenhuis en Admiraal de Ruyter ziekenhuis kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Zij worden daartoe benaderd door hun behandelend neuroloog op het moment dat de studie in hun centrum gaat starten. Bij mensen die meedoen wordt –indien zij daarvoor toestemming geven – bloed, hersenvocht en ontlasting onderzocht, MRI’s worden bekeken en zij krijgen diverse vragenlijsten. Bij hun standaard jaarlijkse controles wordt goed gedocumenteerd hoe het met ze gaat en wat voor klachten ze ervaren. Vijf jaar na de eerste inclusie worden de eerste analyses verricht, waarin we kijken naar o.a. ontstekingscellen en –eiwitten in bloed en hersenvocht, waarbij we deze correleren aan het klinisch beloop en de MRI-scans.

Betrokkenen

Prof. Dr. P.A.E. Sillevis Smitt, Erasmus MC, neuroloog en afdelingshoofd neurologie
Dr. B.H.A. Wokke, Erasmus MC, neuroloog
Dr. J.W.K. de Beukelaar, Albert Schweitzer ziekenhuis, neuroloog
Drs. K.M. Blok, AIOS neurologie, promovendus Albert Schweitzer ziekenhuis en Erasmus MC.
Drs. J. Samijn, Maasstad ziekenhuis, neuroloog
Dr. R. Kloppenborg, Franciscus Gasthuis en Vlietland, neuroloog
Dr. F. Claes, Franciscus Gasthuis en Vlietland, neuroloog
Drs. N. Asahaad, Van Weel Bethesda ziekenhuis, neuroloog
Dr. A. Wijnhoud en drs. B. van Moll, IJsselland ziekenhuis, neurologen
Drs. M. Dane, Rivas Zorggroep, neuroloog
Drs. C. de Brabander, Admiraal de Ruyter ziekenhuis, neuroloog
Dr. J.J.F.M. Smolders, neuroloog, Erasmus MC

Mede mogelijk gemaakt door: Nationaal MS Fonds. 
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept