Promotietraject BRAVOO-Studie


Betere herkenning van Reactieve Artritis bij kinderen

Status: startdatum volgt

Doelstelling

Achtergrond:

Een reactieve of immuun-gemedieerde artritis is de meest voorkomende vorm van artritis bij kinderen. Deze milde vorm van artritis ontstaat in reactie op een voorafgaande virale of bacteriële infectie op een andere plaats in het lichaam en wordt behandeld met NSAID’s (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) en soms met een intra-articulaire injectie met corticosteroïden. Minder vaak voorkomend zijn twee andere vormen van artritis bij kinderen: een bacteriële artritis waarvoor opname en snel intraveneus antibiotica nodig zijn om ernstige gewrichtsschade te voorkomen en Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) of jeugdreuma. De diagnose JIA wordt gesteld als de artritis meer dan zes weken blijft bestaan en geen andere (microbiële) oorzaken gevonden worden. Kinderen met JIA worden doorverwezen naar een academisch centrum waar langdurige behandeling en controles plaatsvinden. Het probleem is dat we deze drie vormen van artritis nu niet goed kunnen onderscheiden, vooral omdat de reactieve artritis niet goed herkend wordt met de huidige diagnostiek.

Het doel van deze studie is om met een gestructureerd klinisch protocol en innovatieve diagnostiek de reactieve vorm van artritis beter en sneller te kunnen herkennen. Dit kan resulteren in minder antibiotica gebruik en lagere zorgconsumptie.

Specifieke doelstellingen:
1. Vaststellen welke rol reeds bekende pathogenen spelen bij kinderen met artritis.
2. Vaststellen of AST en anti-DNAse-B betrouwbare tests zijn om de diagnose post-streptokokken reactieve artritis te stellen.
3. Met behulp van een nieuwe diagnostische methode onderzoeken of er een verband is tussen Mycoplasma pneumoniae en artritis bij kinderen.
4. Met behulp van ‘viral meta-genomics’ onderzoeken of er een verband is tussen (onbekende) virussen en artritis bij kinderen.
5. Het ontwikkelen van een evidence-based (inter)nationale richtlijn voor de diagnostiek naar artritis bij kinderen.

Documenten en Nieuws

Resultaten

De studie zal hoogstwaarschijnlijk starten in het najaar van 2020. Zodra er resultaten zijn, zullen deze worden     vermeld.

Aanpak

Het betreft een prospectieve, multicenter studie bij kinderen tussen de zes maanden en 18 jaar die zich voor het eerst presenteren met artritis. De deelnemende centra zijn: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Haga Ziekenhuis-Juliana Kinderziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en het van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

We zullen met behulp van een gestructureerd onderzoeksprotocol bij alle kinderen, die zich voor het eerst presenteren met artritis op de spoedeisende hulp of de polikliniek, diagnostiek afnemen naar verwekkers van artritis. Er zal alleen extra bloed en gewrichtsvocht worden afgenomen indien dit reeds in het kader van de standaard klinische zorg wordt afgenomen. Daarnaast zullen patiënten driemaal een korte (digitale) vragenlijst invullen over kwaliteit van leven (tijdens het eerste bezoek, zes en 12 weken na behandeling). Uiteindelijk is het doel om een evidence-based (inter)nationale richtlijn te ontwikkelen voor de diagnostiek naar artritis bij kinderen.

 

Betrokkenen

Maasstad Ziekenhuis / Erasmus MC studieteam
Dr. X.W. van den Tweel, kinderarts Maasstad Ziekenhuis, hoofdonderzoeker
Dr. S.S.M. Kamphuis, kinderarts-reumatoloog/immunoloog Erasmus MC, hoofdonderzoeker
Drs. N.S. Gijsbertse-Abdullahi, arts-onderzoeker Maasstad Ziekenhuis, coördinerend onderzoeker
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept