Promotietraject STOP-studie


Afbouwen inhalatie corticostero├»den bij pati├źnten type 2 laag astma + obesitas

Status: startdatum volgt
Website: www.stopstudie.nl

Doelstelling

Achtergrond: 
Astma is een veelvoorkomende aandoening, gekenmerkt door benauwdheid, hoesten en een piepende ademhaling. De hoeksteen van de behandeling van astma bestaat uit ontstekingsremmende- en luchtwegverwijdende medicijnen. Deze medicijnen worden meestal gegeven in een inhalator (puffer). Uit eerder onderzoek blijkt dat patiënten met overgewicht en patiënten zonder zogenoemde ‘type 2 ontsteking’ veel ontstekingsremmende medicijnen gebruiken, terwijl deze medicatie bij hen niet of minder goed werkt. Deze puffers worden ook wel ‘inhalatie corticosteroïden’ of kortweg ‘ICS’ genoemd, en lijken bij deze patiënten niet goed te werken omdat er geen luchtwegontsteking is. Wel geven deze ontstekingsremmende medicijnen risico op nare bijwerkingen, zoals toegenomen eetlust, suikerziekte, bijnierziekten, een hoge bloeddruk, botontkalking en emotionele instabiliteit. Hierdoor is het moeilijker om conditie op te bouwen, wat het moeilijk maakt om de klachten van de astma onder controle te krijgen. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan.

Samenvatting achtergrond:
Op basis van eerder onderzoek denken wij dat ontstekingsremmende inhalatoren weinig doen op de kortademigheidsklachten bij astma patiënten zonder type 2 ontsteking met obesitas, terwijl deze patiënten wel risico lopen op nadelige gevolgen van ontstekingsremmende inhalatoren.

Primaire doel:
Aantonen dat ICS veilig kan worden afgebouwd bij obese patiënten met T2-laag astma in de 2e lijn, zonder verlies van astma controle.

Secundaire doelen:
1. Het vinden van voorspellende factoren voor het succesvol afbouwen van ICS.
2. Het bepalen van de effecten van het afbouwen van ICS op determinanten van het metabole syndroom
3. Het beschrijven van de effecten van ICS op biomarkers van inflammatie (d.m.v. o.a. lichamelijk onderzoek, bloed- en haar testen)
4. Onderzoeken of type 2 inflammatie kan worden gemaskeerd door ICS (oftewel, bestaat er een T2-hidden groep)
5. Het verder aanvullen van T2-phenotypering d.m.v. analyse van uitgeademde lucht (elektronische neus)

Documenten en Nieuws

zie www.stopstudie.nl

Resultaten

De start datum van de studie is nog niet bekend. Zodra er resultaten bekend zijn, zullen deze worden vermeld.

Aanpak

Patiënten uit het Franciscus Gasthuis en Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Patiënten worden willekeurig (‘at random’) ingedeeld in één van de twee studie armen. Eén studie arm zal ICS afbouwen en één studie arm zal ICS doorgebruiken. Na zo’n 4,5 maanden zullen de studie armen omdraaien (‘crossover’). Na 9 maanden is de studieperiode voor de patiënt afgelopen, maar kan, onder bepaalde voorwaarden, worden doorgegaan in een extensie studie. Tijdens de studie zal op een aantal momenten onderzoeken plaatsvinden, zoals longfunctie-, bloed en haaronderzoek.

Betrokkenen

Prof. dr. E.F.C. Van Rossum, Erasmus MC, internist-endocrinoloog
Dr. ir. J.H. Kappen, Franciscus Gasthuis en Vlietland, longarts en coördinerend onderzoeker
Dr. G.J. Braunstahl, Franciscus Gasthuis en Vlietland, longarts en wetenschapsdecaan
Dr. G.J. Verhoeven, Maasstad ziekenhuis,longarts
Dr. W.J.B. Blox, Albert Schweitzer ziekenhuis, longarts

Eerste aanspreekpunt:
Drs. J.A. Witte, promovendus longziekten
Email: Stopstudie@Franciscus.nl
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept