Promotietraject Anser


Intra-operatieve vriescoupes en centralisatie bij prostaatkanker operaties

Status: lopend
Website: https://www.anserprostaatcentrum.nl/

Doelstelling


Achtergrond: Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij Nederlandse mannen. Welke behandeling van prostaatkanker de voorkeur heeft, is afhankelijk van verschillende factoren. In Nederland ondergaan jaarlijks ongeveer 2500 mannen een operatieve verwijdering van de prostaat (radicale prostatectomie). Deze behandeling  wordt regelmatig gecompliceerd door impotentie en incontinentie. Zenuwsparend opereren verminderd de kans op impotentie en incontinentie. Door tijdens de operatie microscopisch vriescoupe onderzoek te verrichten wordt verwacht dat de kans op complicaties kleiner is met een gelijkblijvende of zelfs verbeterde oncologische en functionele uitkomst. Het Anser prostaatnetwerk is een samenwerking van 7 ziekenhuizen waarbij alle radicale prostatectomie operaties op een locatie (het Maasstad Ziekenhuis) uitgevoerd worden. Betere oncologische uitkomsten en minder complicaties worden verwacht door centralisatie van de radicale prostatectomie in de Anser kliniek.
Doel: onderzoeken in hoeverre de centralisatie en intra-operatieve vriescoupes leiden tot betere uitkomst en minder complicaties na prostatectomie.

Belangrijke vraagstellingen:

  • In welke mate leidt centralisatie van de radicale prostatectomie tot betere oncologische uitkomst en minder complicaties?
  • Wat is de toegevoegde waarde van intra-operatieve vriescoupes? Waarbij geanalyseerd wordt of door het toepassen van intra-operatieve vriescoupes vaker zenuwsparend wordt geopereerd, of definitieve snijvlakken minder vaak positief zijn, of complicaties minder frequent optreden en of er betere functionele resultaten worden verkregen.
  • Wat zijn de extra kosten door het toepassen van intra-operatieve vriescoupes en zijn deze in verhouding met de beoogde resultaten?

Documenten en Nieuws

Resultaten


Promotietraject is per 1 januari 2019 gestart. Bij nieuwe resultaten zullen deze worden vermeld.

Aanpak


In de eerste fase van de studie worden de oncologische uitkomsten en complicaties van alle radicale prostatectomie operaties in de Anser kliniek verzameld. De uitkomsten worden vergeleken met de uitkomsten van dezelfde operateurs voor de Anser samenwerking en zonder intra-operatief microscopisch onderzoek. In het vervolg traject worden de complicaties van de patiënten gevolgd met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten.

Betrokkenen


Drs. M.A. van der Slot, Maasstad Ziekenhuis, promovendus
Dr. M.A. den Bakker, Maasstad Ziekenhuis
Dr. G.J.L.H. van Leenders, Erasmus MC
Dr. O.S. Klaver, Maasstad Ziekenhuis
Prof. M.J. Roobol, Erasmus MC
Dr. J.B.W. Rietbergen, Franciscus Gasthuis en Vlietland
Drs. M.B. Busstra, Erasmus MC
Drs. M. Gan, Maasstad Ziekenhuis
Prof. C.H. Bangma, Erasmus MC
Dr. K.E. Hamoen, Maasstad Ziekenhuis
Dr. L.M. Budel, Maasstad Ziekenhuis
Dr. M. Kliffen, Maasstad Ziekenhuis
Drs. N.N.T. Goemaere, Maasstad Ziekenhuis
© 2019 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept