Promotietraject PRESTO


Prehospitale triage van patiƫnten met een mogelijke acute beroerte

Status: lopend
Website: www.presto-studie.nl

Doelstelling

Achtergrond: Tegenwoordig zijn er twee effectieve behandelingen voor patiënten in de acute fase van een herseninfarct. Voor beide behandelingen geldt: hoe sneller de behandeling wordt gestart, hoe groter de kans is op herstel. Een van de behandelingen is trombolyse, waarbij sterke bloedverdunners via een infuus aan de patiënt worden toegediend. De andere behandeling is een trombectomie, waarbij bij patiënten met een afsluiting in een van de grote slagaders in het hoofd via de lies het bloedvat in het hoofd opgezocht wordt om het bloedvat open te maken. Dit is een gespecialiseerde behandeling die slechts in enkele ziekenhuizen uitgevoerd kan worden. Om zeker te weten of een patiënt in aanmerking komt voor deze behandeling moet er een CT-angiografie, beeldvorming van de bloedvaten in het hoofd, gedaan worden in het ziekenhuis. Het komt regelmatig voor dat patiënten na het maken van de CT-angiografie moeten worden overgeplaatst naar een gespecialiseerd ziekenhuis voor de trombectomie. Hier gaat helaas veel tijd mee verloren.

Het doel van de PRESTO-studie is het verbeteren van de zorg voor patiënten met een herseninfarct door middel van efficiëntere en effectievere prehospitale selectie van kandidaten voor een trombectomie.

Specifieke doelstellingen zijn:
1) Prospectief valideren van verschillende prehospitale stroke scores afgenomen door ambulanceverpleegkundigen, om te bepalen hoe betrouwbaar de kans op een proximale intracraniële occlusie in de ambulance voorspeld kan worden en welke score hiervoor het meest geschikt is.
2) Ontwikkelen van een online applicatie op basis van de best presterende score en andere relevante variabelen zoals klinische parameters en real-time reistijden naar de verschillende ziekenhuizen.
3) Integreren en toetsen van deze applicatie in het regio protocol van de ambulancediensten en dit protocol implementeren in de regio Rotterdam en Zuidwest-Nederland.
4) Evalueren van de kosteneffectiviteit van het gebruik van deze applicatie voor de prehospitale triage van patiënten met de verdenking op een acute beroerte.
5) Observationeel onderzoek om in kaart te brengen hoeveel patiënten in aanmerking komen voor een trombectomie, hoeveel overplaatsingen er plaatsvinden, en hoe vaak er sprake is van een zogenaamde 'stroke-mimic' bij triage door de ambulance.

Documenten en Nieuws


- onderzoeksprotocol

Resultaten

De eerste fase is gestart in augustus 2018. Zodra er resultaten bekend zijn zullen deze worden vermeld.

Aanpak

In de eerste fase van de studie wordt een prehospitale score getest door ambulanceverpleegkundigen, het vervoer van patiënten gaat nog volgens het huidige protocol. Als de eerste fase is afgerond zullen we de resultaten bespreken binnen de expertisegroep neurologie van het “Regionaal Overleg Acute Zorgketen”. Uiteindelijk zal de score gebruikt worden om een beslismodel te ontwikkelen die in de ambulance gebruikt kan worden om te bepalen naar welk ziekenhuis de patiënt gebracht moet worden. De regionale protocollen zullen daarop ook aangepast worden. De implementatie van het beslismodel zal in de laatste fase van het onderzoek worden geëvalueerd.

Betrokkenen

Stuurgroep:
Prof. D.W.J. Dippel, Erasmus MC
Dr. B. Roozenbeek, Erasmus MC
Dr. H. Kerkhoff, Albert Schweitzer ziekenhuis
Drs. A. Rozeman, Albert Schweitzer ziekenhuis
Dr. W. Moudrous, Maasstad Ziekenhuis
Drs. F. Vermeij, Franciscus Gasthuis en Vlietland

Martijne  Duvekot, promovendus/studiecoördinator Albert Schweitzer Ziekenhuis
Esmee Venema, studiecoördinator Erasmus MC

Samenwerkende ambulancediensten:
AmbulanceZorg Rotterdam Rijnmond
Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid

Mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Theia
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept