Jaarlijkse BeterKeten bijeenkomst 29 mei


Doelstelling

Een keer per jaar vindt de jaarlijkse BeterKeten bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst staat in het teken van het delen van projectresultaten en netwerken rondom een specifiek gekozen thema. Doelgroep: Vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, Bestuur Stichting BeterKeten, Collega stafbestuurders, Raden van bestuur en medische staven regio ziekenhuizen, medisch specialisten die betrokken zijn bij BeterKeten-projecten, vertegenwoordigers van de afdeling sales, communicatie en wetenschapsbureaus van de BeterKeten ziekenhuizen, vertegenwoordigers van de communicatie afdelingen van de BeterKeten ziekenhuizen, medisch specialisten en arts-assistenten met wetenschappelijke interesse, Vertegenwoordigers van de Cliëntenraden van de BeterKeten ziekenhuizen, Zorgbelang Zuid-Holland, Zorgimpuls, ROAZ.Documenten en Nieuws

Op dinsdag 29 mei waren we te gast in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Onder leiding van Sjarlot Kooi, bestuurslid Stichting BeterKeten en voorzitter medische staf Albert Schweitzer Ziekenhuis, is stil gestaan bij de ontwikkelingen van de BeterKeten. Centraal stond het thema 'Innovatie en Wetenschap'. Met een knipoog naar 'Big data is watching you' is ingegaan op wetenschappelijk onderzoeken en resultaten die dankzij de BeterKeten opgestart en behaald zijn.

Filmpje Innovatie en wetenschap binnen de BeterKeten

De promovendi Sanne Snelder en Caroline Kinschot namen ons mee in de twee lopende promotietrajecten: CardioBese, waarbij onderzoek plaatsvindt naar cardiale disfunctie bij overgewicht en het onderzoek binnen het Schildkliernetwerk, waarbij verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor patiënten met (verdenking op) schildklierkanker. Vervolgens presenteerde Geertje van Limpt de ontwikkelingen binnen het AllergieNetwerk waarbij samenwerking met de huisartsen en de netwerk-app centraal stonden. Corinne Tutein Nolthenius nam het stokje over en beschreef de initiatieven rondom netwerkzorg binnen het RIVAS. Tijdens het buffet hielden de onderzoekers van de promotie onderzoeken die binnenkort starten (Presto, Horizon, Anser) een uitdagende pitch.

Prof. Dr. Wiro Niessen, hoogleraar biomedische beeldverwerking bij de afdeling radiologie en medische informatie aan het Erasmus MC nam de zaal mee in de wereld van Big data in de geneeskunde. Wiro Niessen is een vooraanstaand Nederlandse onderzoeker op het gebied van medische beeldverwerking.

Met deze opgedane kennis ging Wietske Vrijland, bestuurslid Stichting BeterLeten en lid raad van bestuur Maasstad Ziekenhuis, met de zaal in debat over de thema's Innovatie, Wetenschap en Big Data.

 

De avond werd op ludieke wijze afgesloten door Bart de StandUp Musician die op een verrassende manier de avond heeft samengevat.

Kortom een bijeenkomst die voor iedereen die betrokken is bij regionale samenwerking zinvol en inspirerend was. Met de nieuwe BeterKeten-krant ging iedereen huiswaarts.

Volgend jaar vindt de jaarlijkse BeterKeten bijeenkomst plaats op dinsdag 4 juni 2019. Heeft u suggesties voor het programma 2019, qua thema's of (praktijk)sprekers óf wilt u zelf een volgende keer spreken? Stuur dan een e-mail naar info@beterketen.nl.

Resultaten

Aanpak

Betrokkenen
© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept