Endometriosezorg


Status: lopend

Doelstelling


Uitstekende endometriosezorg in regio zuidwest Nederland, waarbij (medische) professionals optimaal met elkaar samenwerken rondom de patiënt. Hierdoor krijgt de patiënt de beste endometriosezorg op de juiste plek.

Documenten en Nieuws

Resultaten

De resultaten van deze samenwerking zijn:

Regionaal zorgpad Endometriose
Dit zorgpad heeft betrekking op twee stromen:
1) zorg aan patiënten met endometriose i.c.m. pijn
2) zorg aan patiënten met endometriose en een kinderwens
Het zorgpad is naar verwachting in maart 2018 afgerond en wordt dan geïmplementeerd in alle betrokken ziekenhuizen. In dit zorgpad staan onder andere afspraken over de diagnostiek, de te gebruiken classificatieinstrumenten en de gewenste behandelmethode. Deze zijn gebaseerd op de geldende richtlijnen (zoals ESHRE). 

Regionaal MDO Endometriose
Vanaf maart 2018 vindt eens in de zes weken een regionaal multidisciplinair endometriose-overleg plaats via de beveiligde verbinding van Skype for Business. Aan dit overleg nemen gynaecologen uit de betrokken ziekenhuizen deel die toegewijd zijn aan de endometriosezorg. Indien nodig, nemen ook urologen, chirurgen of radiologen deel aan dit overleg. Tijdens het overleg wordt complexe casuïstiek met elkaar besproken en wordt samen bepaald wat de gewenste behandeling is en op welke plek deze gegeven kan worden.

Website
Een gezamenlijke website (www.endometriosezorg.nl) wordt ontwikkeld met hierop excellente en uniforme informatie aan patiënten over endometriose. Zoals: de klachten, diagnostiek en behandelmethoden. Daarnaast staat hier alle informatie over het samenwerkingsverband.

Aanpak


Met een groep gynaecologen uit onderstaande ziekenhuizen wordt nagedacht over de wijze waarop in gezamenlijkheid de endometriosezorg in de regio geoptimaliseerd kan worden. In klein verband worden diverse vraagstukken uitgewerkt, waarna deze met de groep besproken worden.

Betrokkenen

De volgende gynaecologen zijn lid van de werkgroep:
* Mw. dr. M. Bandell, Albert Schweitzer ziekenhuis (voorzitter)
* Mw. dr. M. de Vleeschouwer, Franciscus Gasthuis & Vlietland
* Mw. dr. A. Steensma, Erasmus MC
* Mw. drs. S. Groenen, Ikazia ziekenhuis
* Mw. dr. M. Noordam, Bravis
* Dhr. dr. C. Kammeijer, Bravis
* Dhr. dr. M. Aktas, Maasstad Ziekenhuis
*Mw. dr. C.M. Boomsma, Bravis

Projectbureau BeterKeten: Marlise Schouten
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept