Promotietraject SchildklierNetwerk


Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven

Status: lopend
Website: www.schildkliernetwerk.nl/professional

Doelstelling

BeterKeten investeert in twee waardevolle promotietrajecten die uitgevoerd worden in de drie ‘BeterKeten-ziekenhuizen’. Samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek resulteert namelijk in waardevolle output waardoor verdere innovatie van zorg mogelijk is.

Het tweede promotieonderzoek betreft onderzoek door het SchildklierNetwerk. Dit project richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor patiënten met (verdenking op) schildklierkanker. Onder andere wordt onderzocht:

  • hoe het aantal bloedafnamens na een schilkdlieroperatie veilig verminderd kan worden;
  • wat voorspelt welke patiënten na een schildklieroperatie onvoldoende restfunctie van de schildklier zullen ontwikkelen;
  • wat de vroege voorspellers in het bloed zijn die voorspellen of een patiënt genezen is of dat de schildklierkanker terugkeert.

Documenten en Nieuws

Persbericht:
Investering in twee promotietrajecten (11.03.16)

Documenten:
Promotie aanvraag

Artikel uit de Resultatenkrant:
Promotietraject

Resultaten

Het promotietraject richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patienten met verdenking op schildklierkanker. Binnen het SchildklierNetwerk wordt onderzocht hoe het aantal bloedafnames na een operatie veilig verminderd kan worden, wat voorspelt welke patienten onvoldoende restfunctie van de schildklier zullen ontwikkelen en wat vroege voorspellers in het bloed zijn die voorspellen of een patient genezen is of dat de schildklierkanker terug komt. Het promotietraject is medio 2016 gestart. Zodra resutaten bekend zijn, worden deze vermeld.

Meer informatie is vindbaar op de website van het SchildklierNetwerk.

Aanpak

Deze promotie-aanvraag is in maart 2016 gehonoreerd door het bestuur van de BeterKeten en gestart in september 2016. De looptijd is drie jaar.

Betrokkenen

Dit promotieonderzoek wordt begeleid door dr. Charlotte van Noord, internist-endocrinoloog in het Maasstad Ziekenhuis en co-promotor, en door prof. dr. Robin Peeters, internist-endocrinoloog Erasmus MC en promotor. Daarbij wordt nauw samen gewerkt met andere betrokken specialisten vanuit het SchildklierNetwerk. Promovendus is drs. Caroline Kinschot.
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept