Promotietraject CARDIO


CARdiale DIsfunctie bij Obesitas

Status: lopend

Doelstelling

BeterKeten investeert in twee waardevolle promotietrajecten die uitgevoerd worden in de drie ‘BeterKeten-ziekenhuizen’. Samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek resulteert namelijk in waardevolle output waardoor verdere innovatie van zorg mogelijk is. 

Het eerste promotieonderzoek dat gefinancierd wordt door stichting BeterKeten is CARdiale Disfunctie bij Obesitas. Doel van dit onderzoek is nagaan wat de relatie tussen overgewicht en hartfalen is, om te kunnen zorgen voor een nog betere diagnose en behandeling. In dit onderzoek werken twee topklinische centra (Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis) met veel ervaring op het gebied van bariatrische chirurgie (“maagverkleining”) optimaal samen met het Erasmus MC, waar uitgebreide expertise is op het gebied van vroege opsporing van cardiale disfunctie.

Documenten en Nieuws

Persbericht:
* Onderzoek naar hartfalen (februari 2017)
Investering in twee promotietrajecten (maart 2016)
* Poster bijeenkomst zorgverzekeraars 31 mei 2016
* artikel Skipr (februari 2017)

Documenten:
Promotieaanvraag 

Artikel uit de Resultatenkrant:
* Promotietraject

Posters:
* Baseline EuroEcho 2019
* Feas and repro EuroEcho 2019

Resultaten

Het promotietraject startte in mei 2016. Bekend is dat overgewicht steeds vaker voorkomt. Ook is er een duidelijke toename van het aantal mensen met een slechte pompfunctie van het hart, hartfalen, één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om te na te gaan wat de relatie is tussen overgewicht en hartfalen.

Resultaten:
*Artikel in ESC Heart Failure (2020) Cardiacdysfunction in obesity patients

Aanpak

Dit onderzoek wordt begeleid door dr. Bas van Dalen (copromotor, cardioloog Franciscus Gasthuis & Vlietland), prof. dr. Felix Zijlstra (promotor en hoofd van de afdeling Cardiologie Erasmus MC) en drs. Lotte de Groot - de Laat (cardioloog Maasstad Ziekenhuis). Daarnaast hebben diverse specialisten een adviserende rol bij dit onderzoek.

Betrokkenen

* dr. Bas van Dalen, copromotor Franciscus Gasthuis & Vlietland
* prof. Felix Zijlstra, promotor Erasmus MC
* drs. Sanne Snelder, promovendus Franciscus Gasthuis & Vlietland
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept