IBD zorg, gedeelde zorg!


Status: lopend
Website: www.ibd-zorg.nl

Doelstelling

In regio zuidwest Nederland bundelen Maag-Darm-Leverartsen hun kennis en expertise rondom de IBD zorg. IBD staat voor 'Inflammatory Bowel Disease', waarvan de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa de meest voorkomende vormen zijn. Vanuit één regionaal samenwerkingsverband wordt stevig ingezet op het (verder) verbeteren van de IBD zorg. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling en meting van indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van zorg. En ook door de ontwikkeling van regionaal beleid en het bespreken van casuïstieken. Ook wordt ingezet op stevige samenwerking rondom wetenschappelijke vraagstellingen. 

Documenten en Nieuws

Documenten: 
Ambitiedocument (januari 2016)
* Poster meetweek (juni 2016)
* Scorelijst IBD-meetweek (juni 2016) 

Nieuwsberichten: 
* Optimalisatie verpleegkundige IBD Zorg (januari 2017)
* Publicatie in Magma 1-2017
* www.ibd-zorg.nl is online! (oktober 2016)
* IBD-zorg, gedeelde zorg (15.02.16)
* IBD meetweek (20.06.16) 
* IBD meetweek een succes (16.09.16)
* www.ibd-zorg.nl online! (03.10.16) 
* Optimalisatie verpleegkundige IBD Zorg (23.01.17)
* Kwaliteit regionale IBD Zorg voor tweede keer in kaart gebracht (26.01.18)
* Crohn-Colitis Ulcerosa dag op 24.11.2018

Artikel uit de Resultatenkrant:
IBD-zorg

Resultaten

Professionale standaard
De IBD-zorg in de betrokken ziekenhuizen is uniform en excellent, waarbij gebruik gemaakt wordt van vastgestelde zorgpaden en geldende richtlijnen/protocollen. In elk ziekenhuis wordt een multidisciplinair IBD-behandelteam ingezet. Dit team komt ook bijeen voor een lokale IBD-bespreking. Kinderen onder de 18 jaar worden verwezen naar een gespecialiseerde Kinder-MDL-arts.
Inzet is om tevens een regionaal zorgpad IBD Zorg te ontwikkelen. Daarbij wordt ook de (verdere) samenwerking gezocht met IBD chirurgen en andere betrokken specialismen.

Transparantie
Vier indicatoren worden ingezet om de IBD-zorg transparant te maken. Onder andere het percentage patiënten waarbij zes tot twaalf maanden na opvlamming endoscopisch is vastgesteld of er sprake is van remissie. Het percentage patiënten waarbij de vaccinatiestatus vóór het starten van de immunosuppressieve therapie in kaart is gebracht, is ook één van de indicatoren. Elk van deze indicatoren geven een belangrijk signaal over de kwaliteit van de geleverde zorg. Jaarlijks vindt een meetweek plaats waarin deze indicatoren regionaal in kaart gebracht worden. De uitkomsten worden gebruikt voor het verder verbeteren van de IBD-zorg. In 2018 worden vier nieuwe regionale indicatoren ontwikkeld.

Optimalisatie van kennis
Alle Maag-Darm-Leverartsen met aandachtsgebied IBD nemen deel aan IBD gerelateerde scholing. Ook neemt elk participerend ziekenhuis deel aan het IBD-overleg. Tijdens dit maandelijkse overleg worden patiënten pro- en/of retrospectief met elkaar besproken. Samen wordt bepaald wat de gewenste behandeling is. Ook wordt regelmatig een refereerbijeenkomst gehouden waarin recente ontwikkelingen besproken worden. 

Patiënten educatie
Gezamenlijke patiënten informatiedagen worden georgansieerd. Ook wordt de patiënt via de gezamenlijke website www.ibd-zorg.nl geïnformeerd over IBD, de klachten, diagnostiek en behandelmogelijkheden. 

Aanpak

Dit project is uitkomst van een bredere verkenning in april 2015 tussen het specialisme Maag-Darm-Leverziekten van het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis. Naast het initiatief IBD-zorg worden kansen gezien om het bestaande Barrett Behandelcentrum te verbreden naar een regionaal netwerk (zie project Barrett Netwerk). In de daarop volgende periode zijn beide initiatieven verder uitgewerkt. 

Betrokkenen

Onderstaande MDL-artsen vormen samen de stuurgroep IBD Zorg:
* Mevr. J. van der Woude, Erasmus MC
* Mw. R. West, Franciscus Gasthuis (voorzitter)
* Mw. D. Leemreis, Franciscus Gasthuis
* Mw. C. Fitzpatrick, IJsselland Ziekenhuis
* Mw. K. Robbers, IJsselland Ziekenhuis
* Dhr. F. Kubben, Maasstad Ziekenhuis
* Mw. H. Vermeulen, Ikazia Ziekenhuis
* Dhr. R. Beukers, Albert Schweitzer Ziekenhuis
* Dhr. F. Wolfhagen, Albert Schweitzer Ziekenhuis
* Mw. E. Verwey, Maasstad Ziekenhuis


Projectbureau BeterKeten: Marlise Schouten
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept