Barrett Netwerk Zuidwest-Nederland


Een breed regionaal netwerk

Status: afgerond
Website: www.barrettnetwerk.nl

Doelstelling

MDL-artsen, toegewijd aan de zorg voor patiënten met een Barrett slokdarm, hebben kennis en kunde gebundeld in een breed regionaal Barrett Netwerk Zuidwest-Nederland. Expertise wordt gedeeld aan de hand van complexe casuïstiek. Met elkaar wordt bepaald wat de beste behandeling per patiënt is. Complexe behandeling wordt vanuit het netwerk aangeboden in het Barrett Behandelcentrum van het Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis. Binnen het netwerk wordt samengewerkt rondom zorg en wetenschappelijk onderzoek.

Documenten en Nieuws

Documenten:
Patiënten informatiefolder (maart 2016)
* Samenwerkingsovereenkomst (april 2016)
Nieuws:
* Beste Barrett zorg op juiste plek (april 2016) 

Resultaten

Barrett Expertise Panel
Een keer per maand overleggen de 'Barrettexperts' uit de deelnemende ziekenhuizen met elkaar. Expertise en kennis worden gedeeld en nieuwe ontwikkelingen besproken. Complexe casuïstieken worden ingebracht waarbij gekeken wordt wat de beste behandeling is of waarbij geëvalueerd wordt of de juiste behandeling gegeven is. 

Excellente Barrettzorg
In alle deelnemende ziekenhuizen kan de patiënt terecht voor uitstekende Barrettzorg. Voor de specifieke behandeling van Barrett, zoals dysplasie dan wel ablatie, wordt de patiënt verwezen naar het Barrett Behandelcentrum. Hier werkt een team van medisch specialisten en verpleegkundigen van het Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis samen.

Samenwerking rondom wetenschap
Om wetenschappelijk onderzoek te stimueren, wordt een gezamenlijke database ontwikkeld. Krachten rondom wetenschap worden gebundeld, zodat een waardevolle bijdrage geleverd wordt aan de innovatie en kwaliteit van de Barrettzorg.

Optimale patiënteninformatie
Via de website www.barrettnetwerk.nl worden patiënten en professionals optimaal op één plek geïnformeerd over de Barrettzorg, de klachten, onderzoeken en behandeling.

Aanpak

Dit project is de uitkomst van een bredere verkenning in april 2015 tussen het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten van het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis. Kansen werden gezien om het bestaande Barrett Behandelcentrum te verbreden naar een regionaal netwerk. In de daaropvolgende maanden is dit verder verkend en uitgewerkt met betrokken MDL-artsen. Met succes, want het BarrettNetwerk is in juni 2016 gerealiseerd.

Betrokkenen

Specialisten (leden van de stuurgroep) uit de deelnemende ziekenhuizen:
Dhr. M. Bruno, Erasmus MC
Dhr. A. Koch, Erasmus MC
Mevr. A. Gotink, Erasmus MC
Mevr. M. Spaander, Erasmus MC 
Dhr. A. van Tilburg, Franiciscus Gasthuis
Dhr. R. Zeijen, Franciscus Vlietland
Dhr. B. van 't Hoff, Franciscus Vlietland
Dhr. M. Hadithi, Maasstad Ziekenhuis 
Dhr. P. ter Borg, Ikazia Ziekenhuis
Dhr. T. Tang, IJsselland Ziekenhuis 

Projectbureau BeterKeten: Rianne Ruit
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept