IC Rijnmond


Optimale IC zorg vanuit een regionaal netwerk

Status: Lopend

Doelstelling

Intensivisten van alle Intensive Care afdelingen in regio Rijnmond hebben de handen ineen geslagen in het samenwerkingsverband ‘IC Rijnmond’. Uniforme en excellente zorg wordt op alle locaties in de regio een feit. Met elkaar zijn criteria geformuleerd: welke IC-zorg vindt plaats in het academische ziekenhuis en welke in de andere ziekenhuizen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de coördinatie van de plaatsing van de patiënten naar de verschillende IC’s. Door deze samenwerking ligt de patiënt in een IC-bed waar voor hem de beste zorg voorhanden is. Met deze samenwerking is regio Rijnmond de eerste van Nederland die de kwaliteitsstandaard IC op regionaal niveau invulling geeft. Een ontwikkeling die het Zorginstituut Nederland stimuleert.

Documenten en Nieuws

Uitnodiging eerste refereeravond op 29 januari

Persbericht:
- Feestelijke start IC Rijnmond op 17 mei
- Artsen gluren een dagje mee op de IC (Algemeen Dagblad 21-06-17)
- Proef digitale innovatie IC-Rijnmond (oktober 2017)

Documenten:
- Save the date start IC Rijnmond (mei 2016)
- Samenwerkingsovereenkomst (mei 2016)

Artikel uit de Resultatenkrant:
- IC Rijnmond

Resultaten

Het samenwerkingsverband 'IC Rijnmond', waarin de IC's van de ziekenhuizen in de regio participeren. IC-Rijnmond bestaat uit een drietal netwerken: netwerk Rijnmond Zuid/ netwerk Rijnmond Noord/ netwerk Centrum. Vanuit dit netwerk wordt ingezet op:

Beschikbare IC-zorg
De IC-zorg wordt dusdanig gecoördineerd dat patienten optimale IC-zorg op het juiste moment krijgen. Kostbare IC-capaciteit wordt optimaal benut, waarbij het Erasmus MC de academische IC-zorg levert. Hiervoor is een aantal criteria gedefinieerd.

Excellente IC-zorg
In het samenwerkingsverband delen de intensivisten kennis en expertise met elkaar. Ook wordt samen ingezet op het organiseren van nascholing en bijeenkomsten. Jobrotation van medisch en verpleegkundig personeel behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. Ook wordt samen ingezet op het uniformeren van specifieke IC-zorg en behandelingen.

Gezamenlijke website
Een portal wordt ontwikkeld met daarop alle relevante informatie voor en over IC Rijnmond.

Aanpak

Dit initiatief is in klein verband (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis) verkend. Hierna is het initiatief regionaal verbreed. Een stuurgroep heeft de ambitie en doelstellingen vastgesteld, die vervolgens zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die mei 2016 is getekend. IC Rijnmond zet nu in op verdere uitwerking en realisatie van de doelstellingen.

Betrokkenen

Specialisten, medisch managers, medisch coördinatoren en afdelingshoofden (leden van de stuurgroep) van de deelnemende ziekenhuizen:

Dhr. M. Frank, Albert Schweitzer Ziekenhuis
Dhr. J. van Bommel, Erasmus MC
Dhr. D. Gommers, Erasmus MC
Dhr. N. van der Meer, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Dhr. A. Brouwers, Franciscus Gasthuis
Dhr. J. van Koesveld, IJsselland Ziekenhuis
Mw. M. Muller, Ikazia Ziekenhuis
Mw. M. van Roest, Rivas Zorggroep
Dhr. R. Entjes, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Projectbureau BeterKeten: Evelien Klokman
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept