Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek


Status: lopend

Doelstelling

Het is de ambitie van de BeterKeten om niet alleen de samenwerking rondom patiëntenzorg te faciliteren en stimuleren, maar ook om samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek een impuls te geven. Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek vanuit academische en (topklinische) perifere ziekenhuizen levert namelijk méér waarde op voor de wetenschappelijke output en daarmee ook voor de kwaliteit en innovatie van zorg.

Zodoende is een Taskforce Wetenschap BeterKeten opgericht die concrete kansen en uitdagingen rondom wetenschappelijke samenwerking inzichtelijk gemaakt heeft. Dit heeft onder andere geresulteerd in het bestuurlijke besluit om twee gezamenlijke promotietrajecten vanuit de BeterKeten te subsidiëren, te weten: 'Cardiale Disfunctie bij Obesitas' en een 'Promotietraject van het Schildklier Netwerk'.

Gezien het succes van deze twee trajecten, en het enorme animo voor deze subsidie, heeft het bestuur eind 2017 besloten om opnieuw een call op te starten, dit keer voor drie gezamenlijke promotietrajecten. In februari 2018 is de definitieve selectie gemaakt. Er zijn drie nieuwe promotietrajecten gekozen, zij hebben zichzelf kunnen presenteren tijdens de Jaarlijkse Bijeenkomst op 29 mei 2018. Het Presto onderzoek is onlangs gestart. De Horizon-IC studie en de Anser-prostaatkanker studie volgen later.

Documenten en Nieuws

Documenten:
Advies van de Taskforce Wetenschap BeterKeten (februari 2015)
Call BeterKeten-promotietrajecten (december 2015) 

Persberichten: 
Call BeterKeten-promotietrajecten (11 december 2015)
Investering in twee promotietrajecten (11 maart 2016)
* Call BeterKeten-promotietrajecten (16 oktober 2017)

Meld je vóór 21 september nog aan voor de Logframe masterclass op 12 oktober 2018. Deze wordt gehouden in het Erasmus MC.
Lees meer over de inhoud en hoe je aan te melden via Ellen Muller.

Resultaten

Meer gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek in regio Rijnmond waarin academische kennis en infrastructuur gekoppeld wordt aan de kennis en het zorgvolume in de perifere ziekenhuizen. Met als doel: samen een essentiële bijdrage leveren aan waardevol wetenschappelijk onderzoek en daarmee aan verdere innovatie van zorg. Hierdoor krijgt de patiënt nu en in de toekomst kwalitatief de beste zorg!

Aanpak

Allereerst heeft de taskforce gedefinieerd wat de specifieke doelstellingen van deze taskforce zijn. Vervolgens is een veldonderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op de huidige situatie. Hiervoor zijn diverse medisch specialisten geïnterviewd. De uitkomsten van deze interviews zijn gebruikt als belangrijke input voor het advies. Dit advies is tijdens een goed bezochte bijeenkomst met alle geïnterviewde specialisten besproken, waarna het afgerond is en gepresenteerd aan het bestuur van de BeterKeten.

Betrokkenen

De Taskforce Wetenschap BeterKeten bestond uit:

  • Prof. dr. E. A.P. Steegers, Erasmus MC
  • Prof. dr. S. Sleijfer, Erasmus MC
  • Dr. R. Struhkamp, Erasmus MC
  • Dr. M. Castro Cabezas, Franciscus Gasthuis & Vlietland
  • Prof. J. W. Cohen - Tervaert, Franciscus Gasthuis & Vlietland
  • Dr. C. van Donselaar, Maasstad Ziekenhuis
  • Dr. A. Weel, Maasstad Ziekenhuis
  • Drs. R. Ruit, BeterKeten

Download Document 1© 2019 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept