Digitale informatie-uitwisseling


Status: Lopend

Doelstelling

Een belangrijke randvoorwaarde om goed samen te kunnen werken, is dat (patiënten)informatie goed en gemakkelijk uitgewisseld kan worden tussen professionals en zorginstellingen. In de huidige praktijk lukt deze uitwisseling vaak nog niet goed. Het creëeren van de juiste oplossingen hiervoor is een regionale verantwoordelijkheid die belegd is bij de stichting SRZ en RijnmondNet. De stichting BeterKeten grijpt waar mogelijk kansen aan om dit proces te stimuleren zodat goede (bij voorkeur digitale) uitwisseling van informatie tussen ziekenhuizen mogelijk wordt. 

Documenten en Nieuws

Documenten:
IT uitdagingen en kansen bij samenwerkingsvraagstukken (oktober 2015) 
Inzet Skype for Business voor regionaal overleg (februari 2016) 
- Beheersdocument regionale protocollen (maart 2016)

Resultaten

Het projectbureau van de stichting BeterKeten heeft in de afgelopen periode diverse keren de problemen van goede uitwisseling van patiëntengegevens aangekaart. Onder andere via de notitie 'IT uitdagingen en kansen bij samenwerkingsvraagstukken'. 
Daarnaast is het de BeterKeten gelukt om een viertal regionale overleggen op afstand plaats te laten vinden via Skype for Business. Deze overlegvorm maakt het mogelijk om op afstand gemakkelijk, goed en veilig met elkaar casuïstieken te bespreken. Het gebruik van de kostbare en beperkte videoconferencing faciliteiten is hierdoor niet nodig. 


Aanpak

Samenwerkingsprojecten kunnen alleen goed tot stand komen wanneer ook patiëntgegevens met elkaar uit gewisseld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van een multidisciplinair overleg waar de professionals vooraf patiënten digigaal voor aan willen melden. Of aan het voeren van één gezamenlijk patiëntendossier. In de huidige praktijk is dit nog niet goed mogelijk. Dit maakt dat de BeterKeten naar tussenoplossingen zoekt. Denk aan het anonimiseren van een MDO-formulier waardoor de patiëntgegevens niet te herleiden zijn naar de individuele patiënt. 
De BeterKeten kaart dit vraagstuk regelmatig aan bij bestuur, SRZ en RijnmondNet. Waar mogelijk willen BeterKeten-projecten als proeftuin fungeren voor de ontwikkeling van oplossingen die uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk maken.

Betrokkenen

Bij de pilot Skype for Business zijn betrokken:
C. Bijl, Erasmus MC
P. van der Schaft, Erasmus MC
E. Zwarter, Erasmus MC
Vanuit het projectbureau BeterKeten: Rianne Ruit 
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept