Buitenpoliklinieken


Zorg dichtbij huis!

Status: Afgerond

Doelstelling

Niet alle zorg wordt in algemene, perifere ziekenhuizen aangeboden. Zo beschikt in regio Rotterdam alleen het Erasmus MC over de specialismen Klinische Genetica en Radiotherapie. Een deel van de oncologische patiënten wordt naar deze specialismen verwezen voor voorlichting en/of behandeling.

Om deze patiënten extra service en optimale kwaliteit van zorg te bieden, is met hulp van de BeterKeten ingezet op het realiseren van twee buitenpoliklinieken in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hierdoor kunnen patiënten dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving en in een multidisciplinaire setting terecht bij de Klinisch Geneticus en/of Radiotherapeut van het Erasmus MC. 

Documenten en Nieuws

Persbericht:
- Erasmus MC opent polikliniek Radiotherapie in Franciscus (december 2011)
- Erasmus MC opent polikliniek Klinische Genetica in Franciscus (juni 2012)

Resultaten

In 2010 is in het Franciscus Gasthuis & Vlietand gestart met de poli Radiotherapie (één dagdeel per week). Uit evaluatie bleek dat deze poli veel meerwaarde biedt en door patiënten erg gewaardeerd wordt. De samenwerkingsrelatie tussen de behandelend arts uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland en de radiotherapeut uit het Erasmus MC is toegenomen doordat men elkaar op een werkplek gemakkelijk kan spreken en met elkaar kan overleggen over de behandeling. De polikliniek blijkt zeer zinvol en daarom is besloten deze buitenpoli structureel vorm te geven en te bekrachtigen middels een samenwerkingsovereenkomst.

In 2012 is een dergelijke buitenpolikliniek ook opgericht voor de Klinische Genetica. Op deze polikliniek kunnen patiënten terecht voor diagnostiek en erfelijkheidsadvisering. Gestart is met een frequentie van één dagdeel per vier weken, waarbij de Klinisch Geneticus poliklinische taken uitvoert en tevens meedoet aan de oncologiebespreking. De samenwerking werd door alle betrokken partijen als waardevol ervaren en werd zodoende structureel gecontinueerd. 

Aanpak

In beide gevallen is gestart met een pilotperiode. Hierna is met alle betrokken partijen, inclusief de patiënt, geëvalueerd of een dergelijke poli meerwaarde biedt. Conclusie hieruit was positief: deze vorm van samenwerking heeft meerwaarde voor de patiënt en de professional. Zodoende is de samenwerking gecontinueerd en formeel vastgelegd. Waar nodig is het proces verder geoptimaliseerd en zijn borgingsafspraken gemaakt. 

Betrokkenen

Projectbureau BeterKeten: Rianne Ruit
© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept