Hepatitis de wereld uit met hulp van BK


28 juli Wereld Hepatitisdag

Virale hepatitis de wereld uit, een haalbaar doel volgens de WHO. Ook de Nederlandse overheid stelt zich achter dat strategisch doel middels een door het RIVM vastgestelde nota “Meer dan opsporen: Nationaal hepatitisplan: een strategie voor actie”. Alleen hoe breng je de papieren strategie tot uitvoering? Operationeel is de suggestie om Nederland op te delen in de GGD verzorgingsgebieden. In de regio groot Rotterdam was al een taskforce initiatief rond hepatitis gestart. Met hulp van het BeterKeten project Hepatitis is er nu een sterke ronde tafel onder voorzitterschap van Prof dr. R.A. de Man waarin de ziekenhuizen (Albert Schweitzer, Maasstad, Ikazia, IJsselland, Fransiscus Vlietland, Erasmus MC), de GGD en de huisartsen deelnemen. Doel van het BeterKeten project is om de strategische pijlers rondom bewustwording, opsporing en behandeling in de zorgketen in concrete acties te beleggen. De eerste projecten gaan over (her)opsporing ooit gediagnostiseerde patiënten met hepatitis C en B en preventie hepatitis middels scholing bij gebruik sterke immuun suppressieve geneesmiddelen.

Luister op 26 juli naar het interview met Prof.dr. Rob de Man bij Spraakmakers op NPO1 tussen 11.00 tot 12.00 uur!

© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept