BeterKeten bijeenkomst succesvol


Master the Ne[x]twork

Samenwerken in de zorg leidt tot grote expertise bij professionals en hoge kwaliteitszorg voor de patiënt. Op de BeterKeten bijeenkomst Master the Ne(x)twork deelden Ella Kalsbeek & Henk Hoogervorst(LHV) hun visie vanuit de huisartsenzorg op het belang van beter samenwerken in de keten en de regio. Samenwerking in de zorg kent goede voorbeelden, zo lieten negen inspirerende netwerksamenwerkingen de huidige resultaten en ambities voor de toekomst op het gebied van zorg en wetenschap zien. Met dank aan alle sprekers en gasten een geweldige bijeenkomst.


Sessie 1: Verloskundige zorgpaden Noordoever, Endometriosezorg
Sessie 2: Centrum Gezond Gewicht & Nierzorg
Sessie 3: 
IC Rijnmond & Horizon IC
Sessie 4: IBD-zorg, Kinder-MDL

Markeer in de agenda alvast 9 juni 2020 voor de volgende BeterKeten bijeenkomst!

© 2019 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept