BeterKeten zichtbaar in FranciScience


De beste zorg op de juiste plek

'Wanneer zorginstellingen en (medisch) professionals over de muren van hun specialisme en organisatie heen met elkaar samenwerken aan patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, kan méér gedaan worden voor de patiënt. In de regio Groot-Rijnmond werken ziekenhuizen en professionals daarom met elkaar samen, zodat de patiënt in deze regio de beste zorg op de juiste plek krijgt. Samenwerking versterkt de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.' In het nieuwe tijdschrift FranciScience geeft de BeterKeten meer informatie over samenwerken aan patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.  Lees meer

FranciScience is het medisch wetenschappelijk tijdschrift van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Deze 'glossy' wordt 2 keer per jaar uitgebracht met als doel een podium te geven aan het mooie wetenschappelijke en innovatieve werk dat in ons huis plaatsvindt.

© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept