BeterKeten met voorbeeldfunctie


NFU onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio

“De Stichting BeterKeten is essentieel geweest voor het opstarten en professionaliseren van het SchildklierNetwerk. Onze eerste gesprekken met diverse partners in de regio werden direct omgezet in een concreet plan met heldere afspraken. Zonder BeterKeten had het SchildklierNetwerk in haar huidige vorm waarschijnlijk niet bestaan. Inmiddels ondersteunt BeterKeten een groot aantal mooie initiatieven in de Regio Groot Rijnmond.” Robin Peeters, hoogleraar Inwendige Geneeskunde, Erasmus MC.


Onlangs is 'Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio' verschenen, het plan van de umc's voor het versterken van hun maatschappelijke rol in de regio. Hierin staan op pagina 34 en 50 de BeterKeten en het SchildklierNetwerk (www.schildkliernetwerk.nl) als voorbeelden voor regionale samenwerking. Het plan werd onlangs door prof. Dr. Willy Spaan, voorzitter NFU met het rapport overhandigd aan minister Bruins. Bruins: ‘Dit rapport laat zien hoe umc’s steeds meer maatschappelijke instellingen worden en bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Waarbij het primair gaat om de mens, in plaats van om de patiënt.

© 2020 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept