Anser Prostaatnetwerk


koploperziekenhuis voor prostaatkankeroperaties

Stichting BeterKeten feliciteert de Anser prostaatoperatiekliniek, onderdeel van het Anser prostaatnetwerk, met de benoeming door zorgverzekeraar Zilveren Kruis tot één van de drie beste aanbieders op het gebied van prostaatkankeroperaties.
Lees hier het nieuwsbericht verder.

In 2010 is het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland op projectmatige wijze tot stand gekomen, waarna de professionals uit het Erasmus MC en het Franciscus Gasthuis, met een ondersteunende rol vanuit het projectbureau BeterKeten, zich hebben ingezet om de ambities te kunnen realiseren. Inmiddels is het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland opgegaan in het Anser prostaatnetwerk, een samenwerkingsverband van zeven ziekenhuizen in de regio West-Nederland. Binnen het netwerk delen zij alle kennis en verrichten gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prostaatzorg. 

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept