Opening call BeterKeten-subsidie


Voor gezamenlijk promotie onderzoek

Het bestuur van de Stichting BeterKeten heeft besloten om drie nieuwe 'BeterKeten-promotietrajecten' te subsidiëren. Dit in navolging op de eerdere succesvolle subsidieronde in 2016, waarbij een subsidie is toegekend aan twee gezamenlijke promotietrajecten. En vanuit de overtuiging dat gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek vanuit topklinische en academische ziekenhuizen samen méér waarde oplevert voor de kwaliteit van onderzoek en daarmee voor innovatie van zorg. Met de toekenning van deze subsidies geeft het bestuur van de BeterKeten een belangrijke impuls aan meer gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek in regio Rijnmond.

De subsidie heeft betrekking op de personele kosten van een promovendus, voor de duur van drie jaar. Deze promovendus wordt aangesteld in één van de perifere 'BeterKeten-ziekenhuizen' met een duidelijke koppeling aan het Erasmus MC.

Een aanvraag komt in aanmerking voor subsidie wanneer deze tegemoet komt aan de volgende criteria:

  • Het betreft promotiewaardig onderzoek, bij voorkeur binnen de gestelde termijn van drie jaren;
  • Het onderzoeksvoorstel heeft betrekking op het verbeteren van de kwaliteit of doelmatigheid van de (gezamenlijke) zorg;
  • Bij voorkeur alle BeterKeten-ziekenhuizen participeren in het onderzoeksvoorstel;
  • Er dient sprake te zijn van goede, aantoonbare samenwerking tussen de indienende partijen;
  • Betrokkenheid van de hele keten van zorg in het onderzoeksvoorstel wordt gewaardeerd;
  • Er is sprake van een promotor vanuit het Erasmus MC en perifere copromotor, die samen verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het promotietraject;
  • De promovendus wordt aangesteld in één van de perifere ziekenhuizen. De vacature wordt  bij voorkeur ingevuld door iemand die werkzaam is in één van de betrokken perifere ziekenhuizen.

Meer informatie leest u hier.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept