Intensivisten gluren bij elkaar op de IC


Op 20 juni nemen intensivisten uit negen ziekenhuizen in regio Rijnmond een kijkje bij elkaar in de keuken. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van de afspraken die gemaakt zijn in de samenwerkingsovereenkomst IC-Rijnmond. 

Lees hier ook het bericht hierover in het Algemeen Dagblad.

Intensivisten van alle Intensive Care afdelingen in regio Rijnmond participeren in het samenwerkingsverband ‘IC Rijnmond’. Hierdoor wordt dezelfde excellente zorg geboden op alle betrokken zorglocaties in de regio en krijgt de patiënt de best passende zorg op de voor hem beste plek. Door een goede spreiding, verdeling en samenwerking wordt de capaciteit optimaal benut. Met deze samenwerking is regio Rijnmond de eerste van Nederland die de kwaliteitsstandaard IC op regionaal niveau invulling geeft. Een ontwikkeling die het Zorginstituut Nederland stimuleert.

Na een formeel getekende samenwerkingsovereenkomst (17 mei 2016) is gestart met het opstellen van een regiosamenwerkingsplan voor 2017. De daaropvolgende stap is gezet: concreet toepassen in de dagelijkse praktijk. Diederik Gommers, hoogleraar en afdelingshoofd IC in het Erasmus MC: “Nu moeten we het echt gaan doen. Een praktische invulling van de plannen. Onderdeel daarvan is dat de intensivisten twee keer per jaar in elkaars keuken kijken volgens een carrouselmodel, voor het eerst op dinsdag 20 juni. Ieder ziekenhuis in het netwerk ontvangt een intensivist uit een van de andere netwerkziekenhuizen. Deze intensivist kijkt de hele dag mee op de intensive care. Na afloop delen we met elkaar tips en tops.”

Het Erasmus MC is het academisch centrum van de regio en garandeert altijd een IC-bed voor academische IC-zorg. De criteria voor academische IC-zorg zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst IC- Rijnmond en zijn richtinggevend. Er zijn afspraken gemaakt over transport en welke ziekenhuizen met elkaar in overleg treden in het geval van zorginhoudelijke afstemming over patiënten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over uitwisseling van kennis en expertiseontwikkeling van medisch specialisten, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. 

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept