Regionale 'Skype-MDO's' een succes!


Skype for Business een geschikt instrument voor regionaal overleg

Sinds mei 2016 vinden vier regionale multidisciplinaire overleggen (MDO) plaats via Skype for Business.  Dit overleg op afstand is mogelijk op elke plek, waarbij een computer met internetverbinding volstaat. Dergelijke Skype-MDO’s vonden nog niet eerder in de regio plaats. Inmiddels is geëvalueerd hoe de betrokkenen deze vorm van overleg waarderen. De uitkomst is opvallend positief: 100% wil gezien de vele voordelen het MDO in deze vorm continueren. Tegelijkertijd wordt nog een aantal verbeterpunten gesignaleerd.

Het betreft een viertal MDO’s die vanuit een BeterKeten-project tot stand gekomen zijn en in de vorm van een pilot plaats vinden via Skype for Business. Tijdens het MDO delen medisch- en verpleegkundig specialisten uit meerdere ziekenhuizen hun kennis en expertise, waarbij specifieke casuïstieken besproken worden. Samen bepaalt men het gewenste behandelbeleid op de juiste plek, wat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

Voor- en nadelen
De evaluatie geeft zicht op de ervaren voor- en nadelen van het MDO via Skype for Business. 80% van de respondenten is (zeer) tevreden over het instrument dat een goed overleg op afstand mogelijk maakt. Het draagt bij aan een efficiëntere benutting van de dag en voorkomt (veel) reistijd. Het maakt laagdrempelig overleg mogelijk waarbij alle noodzakelijke patiëntgegevens, waaronder ook diagnostische beelden, goed en veilig aan elkaar gepresenteerd kunnen worden. De deelnemers kunnen elkaar goed zien en horen, wat bijdraagt aan een constructieve patiëntenbespreking. Slechts een computer met internetverbinding volstaat, wat overleg vanaf elke plek mogelijk maakt en voorkomt dat schaarse faciliteiten voor videoconferencing benut worden. Technische storingen worden als belangrijkste nadeel ervaren. Soms was een goede en snelle verbinding niet mogelijk of was deze traag. Soms haperde het beeld en/of geluid. Deze storingen werden doorgaans goed verholpen. Uitdaging voor de toekomst is om nieuwe storingen te voorkomen en tijdig op te lossen. Een heldere melding- en afhandelingprocedure van storingen is daarbij nodig.

Toekomst
De toepassing van Skype vor Business biedt daarnaast ook andere mogelijkheden. Bijna 60% van de respondenten staat ervoor open om het instrument bijvoorbeeld ook toe te passen voor patiëntencontact. Ook andere kansen worden gesignaleerd. Of en wanneer dergelijke toepassingen geïmplementeerd worden, is een keuze voor de verschillende ziekenhuizen.

Lees hier het volledige artikel.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept