Unieke Wetenschapsbijeenkomst:


een groot succes!

Op 8 maart organiseerde het Centrum Gezond Gewicht een unieke Wetenschapsbijeenkomst voor alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderzoek naar (de zorg aan) volwassenen en kinderen met (ernstige) obesitas uit de drie samenwerkende ziekenhuizen. Dit zijn: het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis. De wetenschappelijke inzet en uitkomsten van onderzoek werden gedeeld, waarbij maar liefst 23 pitches gegeven zijn en 6 uitgebreidere presentaties.  Met veel belangstelling werd hiernaar geluisterd door bijna 70 verschillende (medische) professionals waaronder: arts(assistenten), arts-onderzoekers en physician assistants van de interne geneeskunde, (bariatrische) chirurgie, kindergeneeskunde, cardiologie, klinische genetica en basale onderzoekers en professionals vanuit de diëtetiek, psychologie en fysiotherapie.

Doelstelling van de Wetenschapsbijeenkomst was: elkaar informeren over de wetenschappelijke inzet  in elk van deze drie ziekenhuizen én de resultaten daarvan. Het was een unieke kans om met elkaar kennis te maken, kennis uit te wisselen en dwarsverbanden te leggen. Voorafgaand aan de bijeenkomst had iedereen de kans om zijn/haar abstract in te dienen.  Zes mensen werden in de gelegenheid gesteld hun onderzoek te presenteren. Zo gaf K. van Wijngaarden (Maasstad Ziekenhuis) een presentatie over ‘The impact of initial response of laparoscopic adjustable gastric banding on outcomes of revisional laparoscopic Rous-en-Y- gastric bypass for morbid obesity’. En presenteerde Y. Turk (Franciscus) het onderzoek ‘The effect of a high intensity life style program on asthma control in obese patients with asthma’.  En gaf L. Kleinendorst (Erasmus MC) een presentatie over ‘Diagnostics of Syndromal and Monogenetic Obesity’. 

Over de resterende abstracts werden ‘twee-minuten-pitches’ gegevens. Het betrof zeer gevarieerde onderwerpen: zie het programma. Ook was er gelegenheid voor vragen en napraten. Dit resulteerde in een zeer dynamische, diverse en inspirerende bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is! Alle aanwezigen ontvingen de abstracts met daarop de namen van de betrokkenen bij het onderzoek. Ook zijn alle contactgegevens gedeeld, waardoor het voor iedereen mogelijk is om nadere contacten te leggen na deze bijeenkomst. 

De stichting BeterKeten ondersteunt het samenwerkingsinitiatief ‘Centrum Gezond Gewicht’ en heeft deze bijeenkomst namens hen georganiseerd.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept