Eén netwerk Gynaecologische Oncologie


in regio zuidwest-Nederland

Op 19 januari is het ‘Managed Clinical Network (MCN) Gynaecologische Oncologie’ opgericht in de regio zuidwest-Nederland. In dit netwerk participeren alle betrokken (medische) disciplines uit alle ziekenhuizen in deze regio. Kennis en kunde worden in dit MCN gedeeld met als doel: uitstekende en doelmatige gynaecologisch oncologische zorg in deze regio. Met dit initiatief sluiten partijen aan op het overkoepelende ‘Comprehensive Cancer Network (CCN) zuidwest-Nederland’ en geven ze concreet inhoud aan de regionale ambitie om door middel van netwerkvorming de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren.

In de regio zuidwest-Nederland werkten medisch specialisten rondom de gynaecologische oncologie al langere tijd intensief met elkaar samen. Bijvoorbeeld in de regionale werkgroep Gynaecologische tumoren (ondersteund door het IKNL), binnen het netwerk ‘Ketenzorg ovariumcarcinoomzorg’ (ondersteund door stichting BeterKeten) en bij de optimalisatie van de endometriumcarcinoomzorg (ondersteund door het IKNL en de BeterKeten). Ook wordt in het primaire zorgproces nauw met elkaar samengewerkt, zoals zichtbaar in de multidisciplinaire overleggen en detachering van gynaecologisch oncologen uit het Erasmus MC in een aantal perifere ziekenhuizen.

Deze waardevolle initiatieven worden met de komst van het MCN Gynaecologische Oncologie samengebracht in één structuur. Dit draagt bij aan een krachtige, effectieve en efficiënte inzet om samen de gynaecologisch oncologische zorg in deze regio op een nóg hoger niveau te tillen. Vanuit het MCN wordt ingezet op:

  • verdere verbetering van zorg door onder andere de ontwikkeling en revisie van (regionale) protocollen en gezamenlijke inzet op kwaliteitsverbetering en transparantie;
  • het organiseren van kennisbijeenkomsten;
  • multidisciplinaire overleggen;
  • samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek;
  • inzet op de beste zorg op de juiste plek.

Het MCN bestaat uit medisch- en verpleegkundig specialisten uit alle regionale ziekenhuizen die toegewijd zijn aan deze zorg. Zoals: gynaecologen, gynaecologisch oncologen, internist-oncologen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, verpleegkundig specialisten/ casemanagers. Een bestuur is verantwoordelijk is voor het functioneren van het netwerk en de realisatie van de doelstellingen. Dr. R. Smolders (Erasmus MC) en dr. J. Martens zijn aangesteld als voorzitter en vicevoorzitter. Het MCN omvat een aantal pijlers, waaronder de bestaande Ketenzorg Ovariumcarcinoom.

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept