Allergeen specifieke immunotherapie


optimale samenwerking met eerste lijn

Afgelopen 2 jaar hebben allergologen, longartsen en kno-artsen uit 6 Rotterdamse ziekenhuizen zich samen met huisartsen ingezet voor betere zorg voor mensen met allergische klachten in de regio Rotterdam. Eén van de resultaten van deze inzet is de ontwikkeling van een nascholing voor huisartsen in de regio.

Allergeen Specifieke Immunotherapie voor de behandeling van allergische rhinitis en astma,
optimale samenwerking tussen eerste en tweede lijn
.
Datum: 15 februari
Locatie: Ikazia Ziekenhuis
Alle huisarsten uit de regio zijn van harte welkom tijdens deze geaccrediteerde nascholing. De volledige uitnodiging en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier.

De nascholing wordt georganiseerd door specialisten uit het Erasmus MC, het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis, het Havenziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Vlietland en in samenwerking met de BeterKeten en Leerpunt Koel. 

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept