Optimale perinatale zorg in Rotterdam


Transformatie van Neonataal naar Perinataal Centrum

In oktober kwamen neonatologen, gynaecologen en zorgmanagers van het Erasmus MC, Franciscus locatie Gasthuis en het Maasstad Ziekenhuis samen om de gezamenlijke ambitie voor een Perinataal Centrum in Rotterdam te formuleren. Deze bijeenkomst was het startpunt van de doorontwikkeling van het huidige Neonataal Centrum Rotterdam. Op dit moment hebben de drie ziekenhuislocaties een mooie samenwerking, waarbij er sprake is van goed op elkaar afgestemde, aansluitende en uitstekende gedeelde zorg specifiek aan neonaten en diens naasten. Meer over deze samenwerking is te lezen op www.neonataalcentrumrotterdam.nl.

Met de transformatie van het Neonataal Centrum naar een Perinataal Centrum Rotterdam wordt focus gelegd op het inzetten van maximale expertise en kennis voor de beste, naadloze zorg voor (risico) zwangere vrouwen én pasgeborenen binnen de regio. Bundeling van deze kennis en expertise levert daarbij niet alleen een meerwaarde op voor de kwaliteit maar ook voor de doelmatigheid van de zorg aan moeder en kind; of te wel de beste zorg op de juiste plaats!

Eind 2017 zal het Perinataal Centrum Rotterdam gerealiseerd zijn. Er is dan optimale afstemming tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorg en een minimale variatie in zorgverlening door het formuleren van uniform behandelbeleid en vastleggen van zorgafspraken in ketenzorgpaden. Kennis en kunde rond specifieke casuïstiek wordt gedeeld in een gezamenlijk overleg om zo de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Er wordt een link gelegd tussen criteria voor academische zorg en integrale geboorte zorg en de beschikbare capaciteit en de benutting van deze capaciteit in de regio. Daarmee wordt het mogelijk aan alle risico zwangeren en pasgeborenen uit de regio ook zorg te bieden in de regio. Samenwerking rondom wetenschap, opleiding en onderwijs krijgen gestalte in de gezamenlijke inzet voor relevant wetenschappelijk onderzoek, en het uitwisselen van verpleegkundigen en arts-assistenten.

Het Perinataal Centrum bestaat uit één tertiair centrum waar intensieve zorg wordt gegeven aan de meest kwetsbare en risicovolle patiënten (tertiaire zorg). Daarnaast wordt op de noord- en zuidoever high care zorg geleverd. Zo blijft de zorg dichtbij waar dit mogelijk is en is de regio in staat om aan alle vraag te voldoen en  risico zwangeren en pasgeborenen in de regio excellente en naadloze zorg te bieden!

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept