Werkconferentie Palliatieve zorgketen


Samen sterk in de transmurale palliatieve zorgketen

Wat komt er allemaal kijken bij een goede overdracht en wat vraagt dit van het ziekenhuis en de eerstelijn?
Op maandag 28 november, van 17.30 - 21.00 uur, organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken een werkconferentie in nauwe samenwerking met ZorgImpuls. De conferentie vindt plaats in het Ikazia Ziekenhuis. Zie hier de link met meer informatie.

Aanleiding
De knelpunten die tijdens de PaTz-bijeenkomsten benoemd zijn, bevestigen opnieuw onze overtuiging dat er veel winst te behalen valt bij de overdracht van palliatieve patiënten tussen de ziekenhuizen en de huisarts/thuiszorg en vice versa. Voor een deel worden reeds acties ondernomen via “het project samenwerking palliatieve zorg in de Avond, Nacht en Weekenden (ANW)”. Met deze werkconferentie hopen we ook een bijdrage te leveren aan een structurele verbetering van de overdracht (waarbij elkaar weten te vinden heel belangrijk is) en te komen tot een gezamenlijk commitment. Zie ook www.netwerkpalliatievezorg.nl

Voor wie? 
Nadrukkelijk uitgenodigd worden de Consultatief Palliatieve Teams (CPT's) van de ziekenhuizen, CPT van de 1e lijn en de PaTz-consulenten, huisartsen en verpleegkundigen, overige deelnemers van de PaTz-groepen, transferverpleegkundigen, bureaus nazorg, IKNL, relatiemanagers van de ziekenhuizen en verantwoordelijken voor digitale overdrachten in de ziekenhuizen.

Meer informatie
Op te vragen bij Ellen Vink, netwerkcoördinator NPZR&O. T  010- 2726416 of M: 06- 19470824

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept