Gynaecologen werken samen


rondom uitstekende myoomzorg

Gynaecologen van acht ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland hebben hun kennis en ervaring op het gebied van myoomzorg gebundeld in een samenwerkingsverband dat vandaag officieel van start is gegaan. Voordeel voor de patiënt: optimale myoomzorg en alle mogelijke behandelmethoden beschikbaar in de regio. 

Samenwerking voor hoogste zorgkwaliteit
Myomen zijn goedaardige knobbels in de spierwand van de baarmoeder en bestaan vooral uit spierweefsel. Naar schatting komen ze bij 30 procent van de vrouwen voor. Ze zorgen voor wisselende problemen. De behandeling kan complex zijn en de behandelmethode kan verschillen. 

In het samenwerkingsverband werken gynaecologen die gespecialiseerd zijn in myoomzorg met elkaar samen. Zij bespreken complexe patiënten, waarbij gezamenlijk een keuze gemaakt wordt voor de best passende behandelmethode. Nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden worden nauwgezet gevolgd. De samenwerking levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de myoomzorg. In alle deelnemende ziekenhuizen wordt op eenzelfde manier gewerkt, volgens de beste standaard. Met elkaar bieden de acht ziekenhuizen een compleet behandelpakket voor myoomzorg aan. Indien nodig wordt een specifieke behandeling in een gespecialiseerd deelnemend ziekenhuis uitgevoerd.

Omdat myoomzorg niet als academische (universitaire) zorg gezien wordt, biedt het academische Erasmus MC de behandeling van myomen niet langer aan. Zij verwijzen patiënten naar één van de deelnemende ziekenhuizen.

Informatie voor patiënt en zorgverleners
Het samenwerkingsverband spant zich in voor uitstekende patiënteninformatie. Via de nieuwe website www.myoomzorg.nl worden patiënten en zorgverleners optimaal geïnformeerd over de myoomzorg en het samenwerkingsverband in de regio. De patiënt vindt er op één digitale plek alle informatie over klachten, de diagnose en behandelmethoden. 

Deelnemende ziekenhuizen
Het Albert Schweitzer ziekenhuis, Havenziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Het Van Weel - Bethesda Ziekenhuis en ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen nemen deel aan het samenwerkingsverband. De samenwerking is tot stand gekomen onder begeleiding van de stichting BeterKeten.  

Klik hier voor meer informatie over het project. 

          
De samenwerking werd op 20 september gevierd met tompoezen
(links: Maasstad Ziekenhuis, midden: ZorgSaam, rechts: IJsselland Ziekenhuis)

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept