Regionale meetweek IBD-zorg een succes!


In juni 2016 vond de regionale meetweek ten behoeve van de IBD-zorg plaats. In zeven ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland werden de dossiers van meer dan 400 patiënten met de ‘ziekte van Crohn’ of ‘colitis ulcerosa’ (IBD) onderzocht op basis van vier regionaal ontwikkelde indicatoren. Elke indicator geeft een belangrijk signaal over de kwaliteit van de geleverde zorg. 

Doel van de meetweek: zicht te krijgen op de kwaliteit van de geleverde IBD-zorg en deze optimaliseren.
De gegevens van 406 patiënten zijn na de meetweek geanalyseerd en besproken in het regionale samenwerkingsverband. Goede voorbeelden werden onderling gedeeld. Zoals: het inzetten van gespecialiseerde MDL-verpleegkundigen bij de screening van de vaccinatiestatus voor de start van immunosuppressieve therapie. En het vermelden van het jaar waarop de surveillance moet starten (namelijk 8 jaar na de symptomen van IBD gelokaliseerd in het colon) in de doktersconclusie in het medisch dossier. Ook zijn diverse ideeën geuit die meegenomen worden in de implementatie van een nieuw Ziekenhuis Informatie Systeem (HiX van ChipSoft).

De regionale meetweek is de moeite waard geweest en helpt om de kwaliteit van de IBD-zorg op een nóg hoger niveau te tillen in de regio. De vier indicatoren zijn, na evaluatie, op details aangepast. In 2017 wordt de meetweek herhaald.

Het samenwerkingsverband
In de regio Zuidwest-Nederland bundelen Maag-Darm-Leverartsen hun kennis en ervaring rondom de IBD-zorg. IBD staat voor ‘Inflammatory Bowel Disease’, een Engelse benaming voor chronische darmontsteking, waaronder de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Samen spannen de artsen zich in voor het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de IBD-zorg in de regio. Het leveren van optimale IBD-zorg wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid.  Betrokken zijn: het  Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Het project wordt begeleid vanuit de stichting BeterKeten.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept