Samen in het Centrum Gezond Gewicht


Specialisten bundelen kennis rondom (morbide) obesitas

In het Centrum Gezond Gewicht werken specialisten nauw met elkaar samen rondom zorg aan en onderzoek naar kinderen en volwassenen met (morbide) obesitas. Sinds kort neemt, naast het Erasmus MC en Franciscus Gasthuis & Vlietland, ook het Maasstad Ziekenhuis deel aan deze samenwerking. Recent is de samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Dit gaf reden voor een feestelijke netwerkborrel op 27 juni 2016. Een mooie gelegenheid voor professionals om met elkaar kennis te maken én meer te horen over de inzet vanuit elk ziekenhuis rondom zorg en onderzoek.

De drie deelnemende ziekenhuizen aan het Centrum Gezond Gewicht leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de zorg aan patiënten met (morbide) obesitas. Zo levert het Erasmus MC als derdelijns centrum innovatieve zorg én een belangrijke wetenschappelijke bijdrage aan het vraagstuk 'morbide obesitas'. De topklinische ziekenhuizen Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis leveren als excellente ziekenhuizen bariatrische zorg aan volwassen patiënten en behandelen obese kinderen. Tevens zetten deze twee ziekenhuizen zich in voor verdere innovatie van deze zorg door middel van diverse wetenschappelijke onderzoeken.

In het Centrum Gezond Gewicht worden deze kennis en ervaring gebundeld, waardoor het samen mogelijk is om een nóg grotere bijdrage te leveren aan de innovatie van zorg aan volwassenen en kinderen met (morbide) obesitas. Samen met de patiënt wordt gezocht naar de beste behandeling voor hem of haar. Een belangrijk facet van het centrum is het wetenschappelijk onderzoek. Ingezet wordt op een optimale samenwerking rondom wetenschap, want samen is de bijdrage groter en waardevoller. Zo is in kaart gebracht welke onderzoeken in de verschillende ziekenhuizen uitgevoerd worden en wordt gekeken hoe de ziekenhuizen elkaar hierin kunnen versterken.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept