IBD-meetweek: 20 tot 25 juni


Ziekenhuizen meten en optimaliseren kwaliteit IBD-zorg

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juni 2016 vindt de regionale meetweek ten behoeve van de IBD-zorg plaats. In zeven ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland wordt elk dossier van patiënten met de ‘ziekte van Crohn’ of ‘Colitis Ulcerosa’ (IBD) onderzocht op basis van vier indicatoren. Doel van dit grootschalige onderzoek: zicht krijgen op de kwaliteit van de geleverde IBD-zorg en deze zorg optimaliseren. 

In de regio Zuidwest-Nederland bundelen Maag-Darm-Leverartsen hun kennis en ervaring rondom de IBD-zorg. IBD staat voor ‘Inflammatory Bowel Disease’, een Engelse benaming voor chronische darmontsteking, waaronder de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Samen spannen de artsen zich in voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van de IBD-zorg in de regio. Het leveren van optimale IBD-zorg wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid.

Vier indicatoren
Voor het onderzoek hebben de ziekenhuizen vier indicatoren vastgesteld waarop gemeten en gestuurd wordt. Onder andere of zes tot twaalf maanden na opvlamming van de ziekte endoscopisch – via een kijkoperatie met een flexibel buisje – gecontroleerd is of verbetering van de ziekte is ontstaan. Ook wordt onderzocht of bij de IBD-patiënten het afgelopen jaar minimaal één keer het gewicht is genoteerd. Elk van de indicatoren bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van de geleverde zorg.
Door de onderzoekgegevens vast te leggen, te analyseren en onderling te vergelijken, is het mogelijk verbeterpunten te signaleren en door te voeren in de regionale IBD-zorg.  Dit draagt bij aan een beter resultaat van de behandeling voor patiënten.

Regionaal samenwerkingsverband
Bij het samenwerkingsverband ‘IBD Zorg Zuidwest-Nederland’ zijn betrokken: Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Het project wordt begeleid vanuit de stichting BeterKeten.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept