BeterKeten Special


Samen werken aan de beste zorg in regio Rijnmond

Sinds 2011 zijn mooie samenwerkingsinitiatieven vanuit de stichting BeterKeten van de grond gekomen. Initiatieven die stuk voor stuk bijdragen aan nóg betere en efficiëntere patiëntenzorg en die hebben geleid tot verdere samenwerking rondom wetenschappelijk onderzoek. Dit is gelukt dankzij de ongekende inzet en ambitie van de professionals uit de verschillende ziekenhuizen. De BeterKeten Special omvat een aantal van deze prachtige initiatieven. Veel leesplezier!  

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept