Samenwerking intensive care Rijnmond


Succesvolle start van unieke samenwerking intensive care zorg in regio Rijnmond

De intensivisten van alle Intensive Care afdelingen in de regio Rijnmond hebben de handen ineen geslagen in het samenwerkingsverband ‘IC Rijnmond’. Dinsdag, 17 mei, is de samenwerking officieel bekrachtigd. Specialistische kennis op het gebied van intensive care (IC) wordt gebundeld, waardoor de patiënt de best passende zorg krijgt op de voor hem beste plek.

Door de samenwerking wordt dezelfde excellente zorg geboden op alle betrokken zorglocaties in de regio Rijnmond. Er is onder andere bepaald welke IC-zorg plaatsvindt in het academische ziekenhuis en welke in de andere ziekenhuizen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de coördinatie rondom de plaatsing van patiënten. Diederik Gommers, intensivist en afdelingshoofd van de IC in het Erasmus Medisch Centrum en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC): "Door deze samenwerking ligt de patiënt in een IC-bed waar voor hem de beste zorg voorhanden is. Door een goede spreiding, verdeling en samenwerking wordt er geen capaciteit verkeerd ingezet of een IC onevenredig belast. Met deze samenwerking is regio Rijnmond de eerste van Nederland die de kwaliteitsstandaard IC op regionaal niveau invulling geeft. Een ontwikkeling die het Zorginstituut Nederland stimuleert."

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept