Beste Barrett-zorg op juiste plek


vanuit één regionaal Barrett Netwerk

Maag-Darm-Leverartsen uit het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis zijn een samenwerkingsverband gestart op het gebied van de Barrett-zorg, een aandoening aan de slokdarm. In één gezamenlijk ‘Barrett Netwerk Zuidwest-Nederland’ bundelen zij kennis en kunde rondom patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Dit zorgt ervoor dat de patiënt in de regio zuidwest-Nederland de beste Barrett-zorg op de juiste plek krijgt.   

Barrett-slokdarm
Bij een Barrett-slokdarm is de wand van de slokdarm gedeeltelijk bekleed met een ander soort weefsel dan bij een gezonde slokdarm. Mensen met een Barrett-slokdarm hebben een grotere kans om slokdarmkanker te krijgen dan andere mensen. Ongeveer 3 - 5 % van alle mensen met een Barrett-slokdarm krijgt op den duur slokdarmkanker. 

Expertise door samenwerking
Prof. dr. Marco Bruno, afdelingshoofd MDL in het Erasmus MC: “In elk ziekenhuis van ons netwerk wordt de Barrett-zorg aangeboden door MDL-artsen die toegewijd zijn aan deze zorg. Eens per maand overleggen deze artsen uit de verschillende ziekenhuizen met elkaar in het Barrett Expert Panel. Hierin bespreken ze per patiënt wat de beste behandelmethode is. Dit overleg levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Als specifieke behandeling nodig is, wordt de patiënt vanuit het Barrett Netwerk verwezen naar het Barrett Behandelcentrum van het Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis. Hier werkt een team van medisch specialisten en verpleegkundigen dat zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van Barrett”. 

Samen innoveren
In het Barrett Netwerk wordt ook samengewerkt rondom het wetenschappelijk onderzoek naar Barrett . Een gezamenlijke database wordt opgericht waarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan verdere innovatie van deze zorg.

Informatie
Via www.barrettnetwerk.nlworden patiënten en professionals optimaal geïnformeerd over de Barrettzorg en het samenwerkingsverband. Eén digitale plek met alle informatie over klachten, diagnostiek en behandeling.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept