IBD zorg, gedeelde zorg


In regio zuidwest Nederland bundelen maag-, darm- en leverartsen hun kennis en expertise rondom de IBD-zorg. IBD staat voor ‘Inflammatory Bowel Disease’, een Engelse benaming voor chronische darmontsteking. Vanuit het in oprichting zijnde samenwerkingsverband ‘IBD Zorg Zuidwest-Nederland’ zetten de dokters zich in voor het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de IBD zorg in de regio.

Een sterk multidisciplinair behandelteam
De meest voorkomende vormen van IBD zijn de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, waaraan in Nederland ongeveer 50.000 patiënten lijden. Bij de zorg zijn veel verschillende medische disciplines betrokken. In elk van de betrokken ziekenhuizen wordt daarom ingezet op een sterk multidisciplinair IBD-behandelteam dat bestaat uit medisch specialisten en verpleegkundigen die allen toegewijd zijn aan de IBD-zorg.

Inzet op indicatoren
Vanuit het samenwerkingsverband wordt stevig ingezet op kwaliteit van zorg. Daarom zijn vier indicatoren gedefinieerd waarop gestuurd wordt. Onder andere het percentage patiënten waarbij zes tot twaalf maanden na opvlamming endoscopisch is vastgesteld of er sprake is van remissie. Het percentage IBD-patiënten waarbij bij de diagnose en daarna minstens één keer per jaar en/of bij opvlamming de voedingsstatus gecheckt is, is ook één van de indicatoren. Elk van deze indicatoren geven een belangrijk signaal over de kwaliteit van de geleverde zorg. De uitkomsten worden gebruikt voor verdere verbeteringen van zorg.  

In het voorjaar vindt een meetweek plaats in alle betrokken ziekenhuizen. Gedurende deze week worden de vier indicatoren bij de IBD-patiënten gemeten. De uitkomsten van deze meting worden met elkaar besproken en als input gebruikt voor het verder verbeteren van de zorg. 

Samenwerkingsverband
Bij het in oprichting zijnde samenwerkingsverband ‘IBD Zorg Zuidwest-Nederland’ zijn betrokken: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Het project wordt begeleid vanuit de stichting BeterKeten.

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept