Call BeterKeten-promotietrajecten


Wanneer STZ-ziekenhuizen en UMC samenwerken rondom wetenschap, zorgt dit ervoor dat de kwaliteit van onderzoek sterk toeneemt. Daarom heeft het bestuur van de stichting BeterKeten, op advies van een taskforce, besloten om twee 'BeterKeten-promotietrajecten' te realiseren. Hiermee geeft het bestuur een belangrijke stimulans aan gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek vanuit de ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de BeterKeten. Een positieve beweging wordt zo in gang gezet en de verwachting is dat dit een vliegwieleffect heeft en bijdraagt aan meer gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek in de toekomst. De procedure voor indiening is vanaf heden gestart en sluit op 1 maart 2016. In totaal worden twee trajecten geselecteerd, die ten minste voldoen aan de volgende criteria:

  • Het ingediende voorstel is zorggerelateerd;
  • Bij de indienende partijen is sprake van een succesvolle basis voor samenwerking;
  • Het ingediende voorstel wordt gezamenlijk gedragen door ten minste twee van de drie BeterKeten-ziekenhuizen (waaronder in ieder geval het Erasmus MC). Een ingediend voorstel van drie ziekenhuizen verdient aanbeveling;
  • Het ingediende voorstel mag vakgroep- / specialisme overstijgend zijn;
  • Er is sprake van een academische promotor en begeleider vanuit het perifere ziekenhuis die op copromotorniveau kan opereren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de aansturing van het gezamenlijke promotietraject;
  • Nadat de aanvraag gehonoreerd is, wordt de vacature van promovendus bij voorkeur ingevuld door iemand die werkzaam is/was in het betrokken perifere ziekenhuis;
  • Het ingediende voorstel biedt concrete kansen voor invullen van de algemene aanbevelingen van de taskforce. Zoals: een gezamenlijke database, duale aanstellingen en optimale benutting wetenschappelijke faciliteiten.


Meer informatie over de procedure en het te gebruiken format, leest u hier. Het volledige advies van de taskforce kunt u hier downloaden. Voor vragen kunt u terecht bij het projectbureau van de BeterKeten. 

© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept