Website Neonataal Centrum Rotterdam live


Vanaf vandaag is de nieuwe website van het Neonataal Centrum Rotterdam “live” gegaan. Het Neonataal Centrum Rotterdam is een samenwerking tussen de IC neonatologie van het Erasmus MC en de Post IC/HC centra van het Franciscus Gasthuis en het Maasstad Ziekenhuis.

De samenwerking heeft tot doel om de kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare doelgroep verder te verbeteren, door zorgprocessen naadloos op elkaar af te stemmen. Hiervoor is onder andere een zorgpad voor overplaatsing ontwikkeld en een filmpje voor ouders over hoe samenwerking binnen het Neonataal Centrum Rotterdam vorm krijgt en welke meerwaarde dit heeft voor hun kind. Daarnaast worden protocollen waar mogelijk geüniformeerd, zodat zorg op alle locaties van het Neonataal Centrum Rotterdam zoveel mogelijk gelijk is.

Op de website kunt u meer lezen over de zorg- en behandeling binnen het Neonataal Centrum Rotterdam.


© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept