Uitstekende ovariumcarcinoomzorg


in regio zuidwest Nederland

Dankzij optimale samenwerking krijgt de patiënte met (verdenking op) ovariumcarcinoom uitstekende perioperatieve zorg in de regio zuidwest Nederland.

In de regio zuidwest Nederland werken gynaecologen en gynaecologisch oncologen uit alle ziekenhuizen vanaf 2013 nauw met elkaar samen rondom de zorg aan patiënten met (verdenking op) eierstokkanker. Dit doen ze  vanuit een zogenaamd ‘Clinical Cancer Network’. Samen spannen zij zich in om uitstekende perioperatieve zorg te leveren op de beste plek. Kennis en expertise worden optimaal gedeeld. Goede afspraken zijn gemaakt over de gewenste inhoud van de ovariumcarcinoomzorg. Ook zijn afspraken gemaakt over de organisatie van zorg, waarbij besloten is om de hoog complexe operatieve zorg aan te bieden in een beperkt aantal ziekenhuizen.

Dit tezamen heeft geleid tot aantoonbaar goede zorg waarbij ruimschoots voldaan wordt aan de kwaliteit- en volumenormen die gesteld worden aan deze zorg. Dit beeld wordt bevestigd in het gezamenlijke regionale jaarverslag over 2014.  Samen is het gelukt om de patiënte met (verdenking op) ovariumcarcinoom daadwerkelijk te voorzien van de béste zorg op de béste plek.

Lees hier het volledige persbericht.

 

 

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept