hoekje
hoekje
hoekje
hoekje
LinkedIn

MCN Mammacarcinoomzorg Noordoever

Een Managed Clinical Network

Afgerond

Doelstelling

Het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland en IJsselland Ziekenhuis werken samen in het Managed Clinical Network (MCN) Mammacarcinoom Noordoever met als doel integrale, hoogwaardige patiëntenzorg volgens afgesproken protocollen te bieden.

De professionals hebben een ketenzorgpad ontwikkeld waarin de processtappen op elkaar zijn afgestemd. Afspraken over triage, samenwerking en consultatie, behandeling, nazorg, onderlinge communicatie, (terug)verwijzing, terugkoppelingen en onderlinge (digitale) gegevensuitwisseling zijn hier onderdeel van. Ook worden heldere afspraken gemaakt over de juiste zorg op de juiste plaats (echelonnering van zorg). Het toepassen van innovatie door onderzoek, de inzet op zichtbare kwaliteit en het houden van gezamenlijke patiëntenbespreking zijn onderdelen van de implementatie. Inzet is om dit netwerk te verbreden naar de verdere regio.

Projectinformatie

Op de hoogte blijven?

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!