Samen sterker

De BeterKeten is van mening dat het mogelijk is om samen de kwaliteit en doelmatigheid van zorg (verder) te versterken. Daarom spannen zorginstellingen zich via de BeterKeten in om samen de beste zorg op de juiste plek voor de patiënt te realiseren. Dat wil zeggen: zorg die patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig en doelmatig is en naadloos op elkaar aansluit. Onze patiënt is deze inzet waard. 

Een belangrijk inspiratiemodel vormt de Boston-area, waar alle partners intensief met elkaar samenwerken en de zorg voor hun patiënt delen. Werkwijzen en protocollen zijn uniform en op elkaar afgestemd. Informatie wordt optimaal gedeeld, ondersteund door technische voorzieningen. Dit resulteert in betere, efficiëntere en eenduidige zorg voor de patiënt aldaar. Middels de BeterKeten werken de partners toe naar een dergelijke samenwerkingsvorm in de Rotterdamse regio. Want de patiënt wordt daar beter van en de zorg wordt daar efficiënter van.

Het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis zijn de bestuurlijke partners van de stichting BeterKeten, en zij werken nauw samen met alle andere ziekenhuizen in de regio. De BeterKeten is een middel om samen de beste zorg te realiseren. De aanpak is vanuit patiëntenperspectief en kenmerkt zich door een integrale, inhoudelijke benadering vanuit de projectgroepen in samenwerking met de betrokken (zorg)professionals. De BeterKeten is transparant over de activiteiten die passen binnen de geldende wet- en regelgeving.  
© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept