Endometriosezorg


Status: lopend

Doelstelling


Uitstekende endometriosezorg in regio Rotterdam-Rijnmond, waarbij (medische) professionals optimaal met elkaar samenwerken rondom de patiënt. Hierdoor krijgt de patiënt de beste endometriosezorg op de juiste plek.

Documenten en Nieuws


Er zijn nog geen afgeronde documenten.

Resultaten


De zorg aan patiënten met endometriose kan tevens betrekking hebben op de behandeling van pijn en/of een fertiliteitsvraagstuk. In de resultaten wordt hier ook onderscheid in gemaakt. Zo wordt een regionaal zorgpad opgesteld dat betrekking heeft op de groep zorgvragers die kampen met endometriose en pijn (en waarbij geen fertiliteitsvraagstuk is). In dit zorgpad staan onder andere afspraken over de diagnostiek en te gebruiken classificatie instrumenten. 

Tevens wordt ingezet op een regionaal Endometrioseoverleg waarin dedicated gynaecologen met elkaar kunnen overleggen over (brede) casuïstieken. Kennis en kunde wordt zo rondom één patiënt met elkaar gedeeld, waarbij samen gesproken wordt over het gewenste behandelbeleid. Vanuit dit gremium wordt ook ingezet op de ontwikkeling van regionaal beleid. Op deze wijze wordt (verdere) expertise opgebouwd aangaande de complexe endometriosezorg in de regio.

Aanpak


Met een groep gynaecologen uit onderstaande ziekenhuizen wordt nagedacht over de wijze waarop in gezamenlijkheid de endometriosezorg in de regio geoptimaliseerd kan worden. In klein verband worden diverse vraagstukken uitgewerkt, waarna deze met de groep besproken worden.

Betrokkenen


Gynaecologen, toegewijd aan de endometriosezorg, uit onderstaande ziekenhuizen. 
Vanuit de BeterKeten wordt dit traject begeleid door Rianne Ruit.


© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept