PolyCysteus Ovarium Syndroom (PCOS)


samenwerking rondom zorg & onderzoek

Status: lopend

Doelstelling


Regionaal optimaliseren van de zorg aan en wetenschappelijk onderzoek naar vrouwen met het PolyCysteus Ovarium Syndroom (PCOS). Dit door:
- deze zorg in de regio te uniformeren volgens de beste, Rotterdamse standaard; 
- samen een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke ontwikkeling van preventieve, effectievere en veiligeren strategiën
Hierdoor worden lange termijn gezondheidsproblemen voorkomen en lukt het beter om een eventuele kinderwens bij vrouwen met PCOS te laten vervullen.

Documenten en Nieuws


Documenten:
* Regionaal implementatieplan PCOS (juli 2016)

Resultaten


Eind resultaat van dit project is dat in alle deelnemende ziekenhuizen het regionale zorgpad PCOS is geïmplmenteerd. Hierdoor is deze zorg in alle ziekenhuizen in de regio uniform en excellent. En hierdoor is het mogelijk om de zorguitkomsten te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, waardoor innovatie mogelijk wordt. Het implementatieplan omvat de volgende documenten:
- het regionale zorgpad;
- een protocol voor de screening;
- de benodigde formulieren voor zorg en onderzoek;
- de toestemmingsverklaring voor wetenschappelijk onderzoek;
- een formulier voor de laboratoriumdiagnostiek;
- afspraken aangaande de wetenschappelijke ambities.  

Aanpak


Een groep gynaecologen, uit de perifere ziekenhuizen en het Erasmus MC, hebben hun kennis rondom de PCOS-zorg met elkaar gedeeld en gebundeld in één document. Gedurende het proces zijn gesprekken gevoerd over wat de beste zorg is vanaf het moment van verwijzing tot de nazorg. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd en alle betrokkenen hebben zich hieraan gecommitteerd. Elke partij spant zich in om deze afspraken in de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis gerealiseerd te krijgen. Na deze realisatie vindt structureel overleg plaats om de stand van zaken t.a.v. de doelstelling te monitoren en verdere stappen te kunnen nemen.

Betrokkenen


Gynaecologen die toegewijd zijn aan de zorg aan vrouwen met PCOS. 
Rianne Ruit ondersteunt dit project vanuit de BeterKeten.


© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept