MyoomZorg Zuidwest-Nederland


Excellente, doelmatige en complete myoomzorg

Status: Lopend
Website: www.myoomzorg.nl

Doelstelling

Gynaecologen uit verschillende ziekenhuizen werken met elkaar samen in het samenwerkingsverband 'MyoomZorg Zuidwest-Nederland'. Dankzij deze samenwerking kan de patiënt met (verdenking op) een vleesboom (myoom) in de regio terecht voor uitstekende, adequate en complete myoomzorg. Structureel overleggen professionals over complexe casuïstieken en wordt kennis gedeeld. Via de gezamenlijke website worden patiënten op één plek uitstekend geïnformeerd over myoomzorg, de klachten, onderzoeken en behandeling.

Documenten en Nieuws

Documenten:
Aanmeldformulier Myoom overleg (jan. 2016)
* Poster Myoomzorg (september 2016) 
* Persbericht start samenwerkingsverband (september 2016) 


Artikel uit de Resultatenkrant:

* Myoomzorg

Resultaten

Een samenwerkingsverband waarin gynaecologen, die gespecialiseerd zijn in myoomzorg, hun kennis en expertise met elkaar delen en van waaruit ze samen inzetten op uitstekende, complete en doelmatige myoomzorg in de regio Zuidwest-Nederland.

Myoomoverleg
Een keer per kwartaal overleggen de myoomexperts uit de deelnemende ziekenhuizen met elkaar. Op verzoek doet een radioloog ook mee. Expertise en kennis worden gedeeld en nieuwe ontwikkelingen besproken. Bij complexe casuïstieken wordt de beste bepaald en geëvalueerd of de juiste behandeling gegeven is. Dit overleg levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan uistekende myoomzorg in alle ziekenhuizen.  

Compleet aanbod van excellente myoomzorg
Samen bieden de ziekenhuizen een compleet behandelpakket aan waardoor de patiënt in de eigen regio terecht kan voor de volledige myoomzorg. Niet elk ziekenhuis biedt elke vorm van behandeling, dit is niet nodig en niet wenselijk. Complexe en minder voorkomende myoomzorg wordt in een aantal ziekenhuizen aangeboden. De partners weten welke specifieke myoombehandeling in het andere ziekenhuis geboden wordt en verwijzen de patient zo nodig naar het andere ziekenhuis.

Optimale patiënteninformatie
Via de website www.myoomzorg.nl worden patiënten op één plek uitstekend geïnformeerd over de myoomzorg, de klachten, onderzoeken en behandeling.

Geen myoomzorg in het Erasmus MC
In het Erasmus MC kunnen patiënten niet (langer) terecht voor myoomzorg, omdat het niet noodzakelijk is om deze zorg in academische setting aan te bieden.

Aanpak

Dit project is opgestart vanuit een overkoepelend project, genaamd 'Partners voor nóg betere gynaecologische zorg'. Bij aanvang van dit project zijn concrete samenwerkingskansen verkend voor de Gynaecologie. Dit heeft geresulteerd in vier kansrijke ideëen, waaronder de samenwerking rondom de Myoomzorg. Een regionale werkgroep heeft het idee verder uitgewerkt en projectmatig gerealiseerd. Op momenten vond afstemming plaats met een overkoepelende stuurgroep. Vanaf januari 2016 vindt structureel een inhoudelijk Myoomoverleg plaats. In september 2016 is het samenwerkingsverband officieel van start gegaan en aan de buitenwereld gecommuniceerd. 

Betrokkenen

Projectbureau BeterKeten: Rianne Ruit
© 2018 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept