Taskforce Wetenschap


Status: afgerond

Doelstelling

Een Taskforce Wetenschap BeterKeten is in 2014 tijdelijk opgericht om zicht te krijgen op de concrete kansen en uitdagingen rondom wetenschappelijke samenwerking. De doelstellingen van de taskforce:

 • Het faciliteren van medisch specialisten in het doen van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek.
 • Het identificeren van de belemmeringen/ knelpunten/ hindernissen die gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek in de weg staan.
 • Het aandragen van oplossingen om deze tegen te gaan.
 • Het stimuleren van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek tussen de drie ziekenhuizen.

Documenten en Nieuws

Documenten:
Advies van de Taskforce Wetenschap BeterKeten (februari 2015)
Call BeterKeten-promotietrajecten (december 2015) 

Persberichten: 
Call BeterKeten-promotietrajecten (11 december 2015)
Investering in twee promotietrajecten (11 maart 2016)

Resultaten

De Taskforce Wetenschap BeterKeten heeft een advies opgeleverd met daarin onder andere concrete kansen die gesignaleerd worden om meer gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen en goede voorbeelden ter inspiratie. Dit advies is gepresenteerd aan het bestuur van de BeterKeten, waarna besloten is om in 2016 twee 'BeterKeten-promotietrajecten' op te starten.  

Aanpak

Allereerst heeft de taskforce gedefinieerd wat de specifieke doelstellingen van deze taskforce zijn. Vervolgens is een veldonderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op de huidige situatie. Hiervoor zijn diverse medisch specialisten geïnterviewd. De uitkomsten van deze interviews zijn gebruikt als belangrijke input voor het advies. Dit advies is tijdens een goed bezochte bijeenkomst met alle geïnterviewde specialisten besproken, waarna het afgerond is en gepresenteerd aan het bestuur van de BeterKeten.

Betrokkenen

De Taskforce Wetenschap BeterKeten bestond uit:

 • Prof. dr. E. A.P. Steegers, Erasmus MC
 • Prof. dr. S. Sleijfer, Erasmus MC
 • Dr. R. Struhkamp, Erasmus MC
 • Dr. M. Castro Cabezas, Sint Franciscus Gasthuis
 • Prof. J. W. Cohen - Tervaert, Sint Franciscus Gasthuis
 • Dr. C. van Donselaar, Maasstad Ziekenhuis
 • Dr. A. Weel, Maasstad Ziekenhuis
 • Drs. R. Ruit, BeterKeten© 2017 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept